Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / turnaround

Pojęcie „turnaround” – podobnie jak prezentowane wcześniej „payback” oznacza „zwrot”. W tym jednak przypadku dotyczy to zwrotu np. w negocjacjach, odnosząc pojęcie bardziej do sytuacji niż zwrotu w sensie ekonomicznym....

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / payback

Sformułowanie „payback” oznacza zwrot (środków finansowych) – np. z inwestycji. Jest używane dla określenia np. opłacalności inwestycji w dane aktywo. Przykładowe użycie tego słowa w żargonie to: „Przeliczyliśmy się co do najwcześniejszego...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / fresh money

Dla przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, konieczne jest w praktyce uzyskanie finansowania. Nierzadko jest to tzw. nowe finansowanie, udzielone już po otwarciu właściwego postępowania – z angielska w żargonie określa się je bardzo często jako „fresh...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / NPL

Częstą sytuacją związaną z niewypłacalnością jest nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek. Dla takich sytuacji używa się określenia „NPL” – non-performing loan, co można przetłumaczyć jako kredyt nieregularny, czy też...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / P&L

Bardzo często w żargonie restrukturyzacyjnym są skracane/ujmowane pewne określenia ekonomiczne. Tak jest również w przypadku zwrotu „P&L”, często pisanym zgodnie z zasadami wymowy „pienel”, co tłumaczy się jako „rachunek zysków i...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / intercreditor agreement

W toku procesów upadłościowych czy restrukturyzacyjnych czasem zdarza się, że wierzyciele zawierają porozumienia np. co do sposobu dochodzenia roszczeń, czy też składania środków zaskarżenia. Takie porozumienia określa się jako intercreditor agreement. Żargonowe...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / waiver

Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień. Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych umowach, np. w postanowieniach...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / fire sale

W ramach postępowań upadłościowych czy restrukturyzacyjnych używa się często określenia „fire sale”, co oznacza szybką – lub wymuszoną sprzedaż. W szczególności, wyceny majątku na potrzeby takich postępowań, powinny uwzględniać dyskonto z tytułu...

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / shadow director

Określenia „shadow director” używa się na oznaczenie osoby, która mimo, że formalnie nie funkcjonuje w ramach organów osób prawnych czy spółek, to jednak wywiera decydujący (lub przynajmniej bardzo znaczny) wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Shadow...