Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

  

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link).

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych – dostępnym za pośrednictwem strony internetowej – ujawniane będą m.in. podstawowe informacje o przebiegu prowadzonych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Pozwoli to uczestnikom obrotu na ustalenie w jednym miejscu wielu istotnych informacji odnośnie kontrahenta – np. czy złożył on wniosek o ogłoszenie upadłości, czy ogłoszono upadłość lub czy wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony z uwagi na brak środków na koszty postępowania. Dzięki powiązaniu Rejestru Zadłużonych z systemem teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe dane w nim zawarte będą na bieżąco aktualizowane.

Co zmienia projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Projekt w istotnym zakresie zmienia także Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne. Kluczowe znaczenie ma wprowadzenie całkowitej elektronizacji postępowań polegającej na tym, że komunikacja z Sądem (i Sędzią – Komisarzem) odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego. Co do zasady projekt przewiduje rezygnację z doręczeń pism z Sądu w formie papierowej, stąd obowiązkiem uczestników będzie posiadania konta założonego w tymże systemie.

Mec. Karol Tatara, w ramach pełnienia funkcji Prodziekana ds. Legislacji Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, opiniował w/w projekt ustawy.

Udział Mec. Karola Tatary w opiniowaniu projektu ustawy o KRZ

  

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w opiniowaniu projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Mec. Tatara był zaangażowany w opiniowanie jako Prodziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji.

Z projektem ustawy można zapoznać się na stronach Rządowego Centrum Legislacji – link.

Mec. Karol Tatara na szkoleniu dot. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara weźmie udział jako prelegent na Konferencji Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne, III edycja, organizowanej przez Golden Solutions w Warszawie w dniach 25-26 października 2017 r.

Mec. Tatara, wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem będą mieli wystąpienie na temat: Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK].

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora. Zachęcamy do udziału!

Turnaround: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa turnaround

Pojęcie „turnaround” – podobnie jak prezentowane wcześniej „payback” oznacza „zwrot„. W tym jednak przypadku dotyczy to zwrotu np. w negocjacjach, odnosząc pojęcie bardziej do sytuacji niż zwrotu w sensie ekonomicznym.

Przykładowe użycie to: „Tak jak się spodziewaliśmy, po przekazaniu im tych informacji, nastąpił znaczny turnaround ich stanowiska negocjacyjnego”.

Sprawdź także ostatni wpis na naszym blogu: payback definicja