Carve out: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Kolejnym żargonowym zwrotem jest „carve out„, czyli wykrojenie – np. jakiegoś fragmentu.

Definicja pojęcia carve out

W ustach osób zajmujących się restrukturyzacją może to być np. odpowiednie dopasowanie przedmiotu transakcji distressed assets, przykładowo poprzez wyłączenie, czyli żargonowo wykrojenie jakiejś części, np. nieruchomości lub portfela wierzytelności trudno-ściągalnych.

Carve out – przykładowe użycie

Przykład użycia to chociażby rozmowa: „ciekawe czy znajdzie się nabywca na nasze trudniejsze aktywa?, – Nawet jeśli nie, to możemy zrobić carve out i być może pozostałości sprzedamy później”.

artykuly