Mec. Karol Tatara weźmie udział w panelu nt. wdrożenia Dyrektywy w ramach szkolenia KIDR 30.09.2022 r.

  

Mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny weźmie udział w szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Warszawie w piątek 30.09.2022 r., oraz on-line.

Mec. Tatara weźmie udział w panelu pt. Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym – implementacja dyrektywy dotyczącej restrukturyzacji zapobiegawczej.

Z pełnym programem można zapoznać się poniżej.

Przypominamy także, że mec. Tatara był ekspertem zewnętrzny w Zespole MS ds. wdrożenia Dyrektywy.

Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii

  

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził niedawno prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego Klienta Kancelarii z branży doradczej oraz usług w obszarze HR i opieki medycznej.

Dodatkowo, spółka Alerion pełniła funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Podkreślenia wymaga, że było to jedno z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu prowadzonych w całości w systemie KRZ, oraz jedno z pierwszych, gdzie prawomocnie zatwierdzono układ.

Na uwagę zasługuje skorzystanie z instytucji układu częściowego, oraz okoliczność, że wszyscy wierzyciele objęci układem zagłosowali za jego przyjęciem.

Także Sąd zatwierdzający układ nie miał wątpliwości co do jego pełnej zgodności z prawem, a w tym również w odniesieniu do kryteriów wyodrębnienia wierzycieli. W projekt są zaangażowani mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, mec. Miłosz Nykiel – radca prawny oraz Angelika Kaczmarek – aplikantka radcowska.

Artykuły Prawników Kancelarii w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 29 [3/2022]

  

W najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (29 [3/2022]), znajdą Państwo artykuł Prawników naszej Kancelarii – mec. Tadeusza Grzesiaka – wspólnika, radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego, a także mec. Łukasza Treli – radcy prawnego pt. Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu o zmianę układu.

Ponadto, w tym samym numerze dzielimy się z Czytelnikami dwujęzyczną wersją przepisów odnośnie do postępowania o zatwierdzenie układu. Stan prawny na 28.06.2022 r.

Wspólnie z Aleksandrą Broniek, w opracowanie byli zaangażowani Karol Tatara, Michał Masior, Paweł Kuglarz i Mateusz Kaliński.