Otwarcie kolejnego PPU z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy otworzył przyspieszone postępowanie układowe Klienta Kancelarii, któremu Kancelaria doradzała na etapie złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. Interesującą specyfiką sprawy jest to, że Dłużnik pierwotnie złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, który następnie został zmodyfikowany w kierunku otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

W sprawę jest zaangażowany Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Jest to już kolejne przyspieszone postępowanie układowe przy którym doradza nasza Kancelaria.

Zalety pre-packu, czyli przygotowanej likwidacji

  

Zalety przygotowanej likwidacji firmy:

  1. szybkość procesu (istotną wadą sprzedaży w toku tradycyjnego postępowania upadłościowego jest znaczny czas upływający pomiędzy ogłoszeniem upadłości a dojściem do skutku transakcji sprzedaży aktywów upadłego, nierzadko ze znacznym obniżeniem ich wartości z uwagi na upływ czasu. Pre-pack wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku i jest procedurą szybką, gdyż z reguły pomiędzy przystąpieniem do procesu a zatwierdzeniem warunków sprzedaży przez Sąd mija od 4 do 8 miesięcy [gdy wpłynie zażalenie na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży], co jest czasem istotnie krótszym niż przy tradycyjnej upadłości, która nierzadko trwa latami)
  2. brak odpowiedzialności nabywcy za stare długi (sprzedaż egzekucyjna) – sprzedaż dokonywana w procedurze przygotowanej likwidacji cieszy się statusem sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że stare długi upadłego nie obciążają nabywcy przedmiotu pre-packu
  3. istotne odciążenie Sądów Upadłościowych – zaletą pre-pack jest pozwalenie na likwidację całego majątku upadłego już na początkowym etapie postępowania z pominięciem czasochłonnej i długotrwałej procedury przetargowej, co pozwala na sprawne przeprowadzenie całej procedury
  4. możliwość uzyskania realistycznej ceny z dyskontem (sprzedaż wymuszona) – ze względu na dokonanie sprzedaży w warunkach związanych z niewypłacalnością, celowe jest obniżenie wartości przedmiotu pre-packu o dyskonto dla sprzedaży wymuszonej, co pozwala na ustalenie optymalnej z punktu widzenia inwestora ceny za nabywane aktywa
  5. nabycie funkcjonujących / pracujących aktywów – mając na względzie krótki czas pomiędzy złożeniem wniosku a zatwierdzeniem warunków sprzedaży, przedsiębiorstwo będące przedmiotem pre-packu jest nabywane w warunkach ciągle funkcjonujących, a przy zabezpieczeniu interesów wszystkich stron, możliwa jest sytuacja, w której np. pracownicy w ogóle nie odczują zmiany podmiotowej po stronie właścicielskiej, gdyż przedsiębiorstwo będzie cały czas funkcjonowało
  6. ograniczony krąg oferentów – zamysłem ustawodawcy polskiego było jak najszybsze i jak najefektywniejsze ukształtowanie procedury przygotowanej likwidacji, przez co inwestor, który złoży ofertę nie musi obawiać się licytacji czy też aukcji, lub swoistego wyścigu ofert – jeżeli transakcja odpowiada warunkom określonym w przepisach, jego oferta powinna zostać wybrana
  7. ograniczony audyt prawno-finansowy przedmiotu pre-packu – skutek sprzedaży egzekucyjnej wobec aktywów nabywanych w pre-packu sprawia, że due diligence przedmiotu pre-packu może być ograniczony, skoro z mocy ustawy stare zobowiązania nie przechodzą na nabywcę
  8. transakcja pod nadzorem sądowym – zaangażowane strony nie muszą obawiać się zarzutów dotyczących prawidłowości transakcji, lub też ustalonej ceny, gdyż warunki sprzedaży podlegają ocenie i kontroli organów postępowania upadłościowego, tj. Sądu oraz Tymczasowego Nadzorcy Sądowego.

Zalety Pre-Pack

Pre-pack jest rozwiązaniem nowoczesnym, godzącym zarówno interesy dłużnika, inwestora jak i wierzycieli. Przedstawione powyżej zalety tej instytucji mają znaczenie dla wszystkich interesariuszy procesu przygotowanej likwidacji.

Stalking horse: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

W prawie amerykańskim jako zasada przy sprzedaży aktywów jest przyjmowane, iż oferent, który jest zainteresowany nabyciem aktywów, składa swoją ofertę w toku postępowania upadłościowego, a cena z tej oferty jest następnie ceną wywoławczą dla innych podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem w tej swoistej aukcji. Sytuację taką określa się jako stalking horse.

Stalking horse: definicja

Użycie w polskim kontekście tego zwrotu może być następujące: „Powinniśmy zaproponować niższą cenę za tę halę, i tak może dojść do stalking horse i będziemy musieli zaproponować więcej”.

Zmiana adresu Kancelarii w Krakowie

  

Informujemy, iż od listopada 2017 r. zmienił się adres siedziby naszej Kancelarii w Krakowie.
Aktualny adres to ul. Filipa Eisenberga 11 lok. 1, 31-523 Kraków – serdecznie zapraszamy do odwiedzin!

 

Kancelaria Tatara - Kraków Eisenberga 11 Kancelaria nowy adres Nowa siedziba Kancelarii