Karol Tatara kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

  

Z dumą informujemy, że mec. Karol Tatara uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W Polsce jest obecnie 1441 doradców restrukturyzacyjnych, spośród których 27 osób posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Umożliwia on powołanie jako syndyka lub nadzorcy sądowego w przypadku dużych przedsiębiorstw lub spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dla uzyskania tytułu, mec. Tatara wykazał, że przeprowadził m.in. jedno z pierwszych w Polsce postępowanie z wykorzystaniem układu w upadłości, jak również 3 postępowania o zatwierdzenie układu, a w tym pionierskie postępowanie z układem likwidacyjnym połączone z wykreśleniem podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Prawomocne zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z udziałem Kancelarii

  

Z dumą informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – spółki z branży deweloperskiej, zakończonym niedawno prawomocnym zatwierdzeniem układu. W projekt  zaangażowani byli radca prawny i doradca restrukturyzacyjny  Maciej Knopek, który pełnił funkcję Nadzorcy Sądowego w tym postępowaniu oraz aplikant adwokacki Sandra Bartkowska-Michalska.

Mec. Tatara prelegentem na webinarium dot. podatków w kontekście restrukturyzacji i upadłości

  

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wygłosi prelekcję oraz będzie moderatorem w czasie Ogólnopolskiego Webinarium Naukowego: Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych, które odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2020 r.

Więcej informacji i zapisy na stronie.