Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest hardship clasues?

Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości.

Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze.

Zwrot ten ma tradycje anglosaskie.

Przykładowe użycie pojęcia:

W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie np. w pytaniu: „Cóż, wobec lockdown’u nie uda nam się zrealizować umowy – może warto zamiast iść do Sądu, napisać do drugiej strony z powołaniem się na hardship, opisaną przecież w par. 16?

Karol Tatara kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

  

Z dumą informujemy, że mec. Karol Tatara uzyskał tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W Polsce jest obecnie 1441 doradców restrukturyzacyjnych, spośród których 27 osób posiada tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Umożliwia on powołanie jako syndyka lub nadzorcy sądowego w przypadku dużych przedsiębiorstw lub spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Dla uzyskania tytułu, mec. Tatara wykazał, że przeprowadził m.in. jedno z pierwszych w Polsce postępowanie z wykorzystaniem układu w upadłości, jak również 3 postępowania o zatwierdzenie układu, a w tym pionierskie postępowanie z układem likwidacyjnym połączone z wykreśleniem podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Prawomocne zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym z udziałem Kancelarii

  

Z dumą informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika – spółki z branży deweloperskiej, zakończonym niedawno prawomocnym zatwierdzeniem układu. W projekt zaangażowani byli radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Maciej Knopek, który pełnił funkcję Nadzorcy Sądowego w tym postępowaniu oraz aplikant adwokacki Sandra Bartkowska-Michalska.

Mec. Tatara prelegentem na webinarium dot. podatków w kontekście restrukturyzacji i upadłości

  

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wygłosi prelekcję oraz będzie moderatorem w czasie Ogólnopolskiego Webinarium Naukowego: Podatki a postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne w dobie kryzysu i działań antykryzysowych, które odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2020 r.

Więcej informacji i zapisy na stronie.