Otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Klienta Kancelarii

  

Uprzejmie informujemy, że 30.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne wobec Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży handlu metalami nieżelaznymi i ich surowcami. Sąd powołał też zarządcę masy sanacyjnej – doradcę restrukturyzacyjnego wskazanego przez Klienta we wniosku.

Kancelaria doradzała w/w Klientowi na etapie przygotowywania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz reprezentacji przed Sądem Restrukturyzacyjnym.

Fraud: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Co to jest fraud?

Wyrażeniem często używanym do określenia dłużnika, który nie ma realnego majątku, a jego czynności były dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli jest „fraud„. (Czytaj także: DIP: definicja).

Fraud – co to znaczy?

Zwrot ten oznacza „oszustwo” lub (w potocznym znaczeniu) „przekręt„. Występuje np. w zwrotach: „Ten dłużnik to kompletny fraud, nie ma co wierzyć w jego zapewnienie o możliwości wykonania układu” itp.

Pierwszy pre-pack połączony z wydaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabywcy

  

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach ogłosił upadłość w trybie przygotowanej likwidacji i zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika z branży energetycznej.

W dniu ogłoszenia upadłości inwestor dzięki opracowanej przez Kancelarię koncepcji przejął wprost od upadłego przy udziale syndyka zarządzanie zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w oparciu o art. 56f ustawy – Prawo upadłościowe.

Dzięki koncepcji opracowanej przez Kancelarię zainteresowany inwestor miał możliwość współpracy przy prowadzeniu przedsiębiorstwa dłużnika już od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego przejęcia do zarządzania z dniem ogłoszenia upadłości, dzięki czemu przy zaangażowaniu doświadczonej kadry menadżerskiej udało się w tym krytycznym momencie utrzymać przejmowany zakład w ruchu oraz przygotować je do inwestycji prorozwojowych.

Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwszy tego rodzaju przypadek w Polsce.

Wyceny nabywanych w pre-packu aktywów na potrzeby przygotowanej likwidacji przygotowała kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

Artykuł naukowy Prawników naszej Kancelarii- przejęcie umów

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze pisma Doradca Restrukturyzacyjny (nr 6 [4/2016]) ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary, Mec. Łukasza Treli i Mateusza Kalińskiego, LL.M. pt.: „Przeniesienie praw i obowiązków z umów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w związku z jego sprzedażą w trakcie postępowania upadłościowego, w szczególności w ramach przygotowanej likwidacji (pre-pack)”

Artykuł dotyczy istotnego praktycznie zagadnienia dopuszczalności przejęcia praw i obowiązków z umów związanych z przedsiębiorstwem, będącym przedmiotem sprzedaży.

Autorzy stawiają tezę, że takie przejęcie jest dopuszczalne, zwłaszcza w przypadku sprzedaży w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack) i w sytuacji, w której głównym składnikiem przedsiębiorstwa są rozmaite stosunki zobowiązaniowe, bardziej niż prawo własności.

Zachęcamy do lektury!