Upadłość

Restrukturyzacja naprawcza i upadłościowa

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców jak i grup kapitałowych – zwłaszcza z wykorzystaniem instrumentów prawa restrukturyzacyjnego lub upadłościowego;

Diagnoza stanu niewypłacalności i związanych z tym stanem ryzyk i obowiązków prawnych – w szczególności doradztwo dla członków zarządu;

Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości i reprezentacja przed Sądem upadłościowym – dotyczy zarówno dłużnika, jak i wierzyciela;

Obsługa prawna dłużnika / upadłego na wszystkich etapach postępowania upadłościowego / restrukturyzacyjnego

  • Przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego we wszystkich jego formach (postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne);
  • Obsługa prawna wierzyciela na wszystkich etapach postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego – w szczególności poprzez przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, reprezentacji w Radzie Wierzy-cieli lub na Zgromadzeniach Wierzycieli;
  • Obsługa prawna inwestora w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym – w szczególności obsługa transakcji nabywania aktywów w postępowaniu upadłościowym – również w postaci przygotowanej sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (pre-pack);
  • Obsługa prawna doradców restrukturyzacyjnych – syndyków / nadzorców sądowych / zarządców;
  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności członków zarządów spółek przed wierzycielami (art. 299 K.s.h., Art. 21 P.u., Art. 116 Ord. pod.), w postępowaniach w przedmiocie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (art. 373 P.u.) lub w postępowaniach karnych (art. 586 K.s.h., art. art. 300-302 K.k.);
  • Przygotowanie i reprezentacja w sprawach upadłości konsumenckiej – w szczególności menedżerów lub byłych przedsiębiorców, lub reprezentacja w postępowaniach oddłużeniowych przedsiębiorców;
  • Przygotowywanie testów prywatnego wierzyciela/inwestora oraz pomoc prawna przy zawieraniu układów ratalnych z wierzycielami publicznoprawnymi (ZUS, US, FGŚP), zwłaszcza uwzględniając przepisy europejskie dotyczące pomocy publicznej;
  • Optymalizacja formy lub struktury prawnej /majątkowej podmiotów gospodarczych lub grup kapitałowych pod kątem ryzyka niewypłacalności; doradztwo w zakresie optymalizacji ustroju małżeńskiego /struktury rodzinne