Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego – pomoc publiczna

  

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw została już opublikowana nowelizacja ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która dostosowuje polskie przepisy do uwag Komisji Europejskiej dot. pomocy na restrukturyzację małych i średnich przedsiębiorstw. Nowelizacja dodaje art. 139a PR oraz zmienia niektóre z przepisów art. 141 – 147 PR.

Z nowelizacją można zapoznać się tu. Wejdzie ona w życie 02.02.2018 r.

Cash flow: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Określenie może dla niektórych oczywiste, ale warte przybliżenia, jako wyrażenie, które na stałe weszło do słownika osób związanych z działalnością gospodarczą, finansami, ekonomią czy restrukturyzacją.

Cash Flow definicja

Cash flow – bo o tym wyrażeniu mowa – oznacza po prostu rachunek przepływów pieniężnych, element sprawozdania finansowego.

Przykładowe użycie tego zwrot w kontekście restrukturyzacyjnym to: „Ale zaraz zaraz, wasz cash flow nie wskazuje na poprawę wyników finansowych”.

Artykuł we Wprost z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

  

Uprzejmie informujemy, że w numerze 4 (22-28 stycznia 2018 r.) tygodnika „Wprost” ukazał się artykuł Wielkie zbawienie bankrutów, w którym znalazły się wypowiedzi Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Mec. Tatara zwrócił uwagę m.in. na problem obciążenia Sądów upadłościowych upadłościami konsumenckimi oraz zmniejszenie liczby Sądów upadłościowych, wskazując: Przeciążenie sędziów upadłościowych sprawami konsumenckimi jest faktem. Liczba sądów upadłościowych została w ostatnich latach zredukowana z 47 do 30. Niestety, cierpią na tym rzeczywiste sprawy gospodarcze, profesjonalne upadłości czy restrukturyzacje, w których od trafnych i szybkich decyzji sądu zależą nawet tysiące miejsc pracy. To jest nieporozumienie, gdy Sędzia gospodarczy musi dzielić swój czas na takie sprawy.

W kontekście planowanych zmian w upadłości konsumenckiej, Mec. Tatara został przedstawiony jako ekspert zewnętrzny zespołu MS ds. nowelizacji przepisów.

Mec. Tatara wskazał również, iż nie jest mu znany choćby jeden przypadek konsumenta, który przeszedłby całą ścieżkę oddłużenia, natomiast w kontekście zmian systemowych przedstawił opinię, iż: upadłościami konsumenckimi powinny zająć się wydziały cywilne sądów rejonowych, bo przecież są bliżej obywatela i zwykłych ludzkich spraw.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.
Wprost - artykuł wielkie zbawianie bankrutow szymon krawiec

Zatwierdzenie układu w postępowaniu sanacyjnym Klienta Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 18.01.2018 r. Sąd restrukturyzacyjny – Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ, przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Klienta Kancelarii – spółki produkcyjno-handlowej z branży metali nieżelaznych.