Haircut: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa haircut

Kolejnym wyrażeniem, które chcemy Państwu przybliżyć jest „haircut„.

W dosłownym tłumaczeniu sformułowanie to oznaczać może ścięcie włosów, jednak w środowisku związanym z restrukturyzacją tłumaczy się je jako zmniejszenie sumy należności/wierzytelności – lub prościej redukcję.

Zwrot ten występuje czasem w zestawieniu „take a haircut”, które oznacza zaakceptowanie redukcji wierzytelności.

Udział Prawników Kancelarii w przygotowaniu raportu Doing Business 2017

  

Z przyjemnością informujemy, że Prawnicy naszej Kancelarii – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Karol Tatara, radca prawny Mateusz Palian, aplikant radcowski Adam Królik oraz prawnik Mateusz Kaliński wzięli udział w przygotowaniu Raportu Banku Światowego – Doing Business 2017.

W Raporcie eksperci naszej Kancelarii odpowiedzialni byli (wraz z innymi ekspertami z Polski) za część „Resolving Insolvency” – dotyczącą prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Polska awansowała w Raporcie o 1 pozycję, na miejsce 24, m.in. dzięki poprawie sytuacji prawnej w zakresie prawa upadłościowego i wprowadzeniu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Raport można pobrać ze strony internetowej: http://www.doingbusiness.org/

Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego / Standstill agreement

  

Szanowni Państwo!

Celem ułatwienia zrozumienia niektórych pojęć używanych powszechnie w żargonie restrukturyzacyjno-upadłościowym, Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy postanowiła przybliżać na Blogu niektóre z żargonowych wyrażeń, często o anglojęzycznej proweniencji.

Standstill agreement – definicja pojęcia

Zacznijmy od standstill agreement – zwany także w wersji skróconej standstill.

Jest to – w dużym uproszczeniu – umowa o dobrowolnym niepodejmowaniu działań windykacyjno-egzekucyjnych celem (najczęściej) wypracowania zmienionego porozumienia dotyczącego finansowania lub ogólnie restrukturyzacji zadłużenia. Z reguły umowy standstill zawierane są przez dłużników z bankami lub innymi największymi wierzycielami.

Standstill – tłumaczenie

Wyrażenie to można przetłumaczyć jako „zawieszenie broni” lub „umowa o zawieszenie dochodzenia roszczeń”.

Nowe wpisy na Blogu Kancelarii

  

Serdecznie zapraszamy do lektury nowych wpisów na Blogu Kancelarii – a zwłaszcza obszernego omówienia ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do byłego przedsiębiorcy, który nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.