Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii – przedsiębiorcy z branży IT

  

Z radością informujemy, że Sąd Upadłościowo-Restrukturyzacyjny w Krakowie prawomocnie zatwierdził układ Klienta Kancelarii – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w branży IT, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu. 

Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wszczęte wobec Klienta w trakcie prowadzonego z inicjatywy jednego z wierzycieli postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje układowe przewidywały m.in. współpracę wierzyciela z Dłużnikiem, mającą na celu niedopuszczenie do uprawomocnienia się postanowienia o pozbawieniu Klienta prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe poskutkowało cofnięciem ww. wniosku przez wierzyciela i umożliwiło Klientowi dalsze niezachwiane prowadzenie działalności.

Sprawę prowadzili mec. Maciej Knopek – radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i wspólnik Kancelarii oraz mec. Angelika Kaczmarek – aplikantka radcowska.

Funkcję nadzorcy układu pełniła spółka Alerion sp. z o.o.

Sukces Kancelarii w rankingu Chambers Europe 2024 Restructuring / Insolvency Poland

  

Z dumą informujemy, że kancelaria Tatara i Wspólnicy sp.k. została wyróżniona w ramach Band 4 w międzynarodowym rankingu Chambers Europe 2024 Restructuring / Insolvency Poland, jako jedna z 11 kancelarii uwzględnionych w rankingu.

Ponadto, mec. Tatara otrzymał indywidualną rekomendację jako Band 3 w tej samej kategorii.

Klientom dziękujemy za zaufanie, a wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Z rankingiem można zapoznać się pod linkiem.

Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży przemysłowej

  

Z radością informujemy, że Sąd Upadłościowo-Restrukturyzacyjny w Krakowie prawomocnie zatwierdził układ Klienta Kancelarii – dużej spółki zajmującej się głównie wykonywaniem odlewów metali.

Suma wierzytelności wynosiła ponad 30 mln zł, a w sprawie układu głos oddało 84 wierzycieli (ze 106 uprawnionych do głosowania), z czego 83 głosowało „za”, a tylko 1 „przeciw”.

Dzięki temu spółka uniknie ogłoszenia upadłości i zachowa ponad 150 miejsc pracy.

Sprawę prowadzili mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny, doradca restrukturyzacyjny i wspólnik kancelarii oraz mec. Sylwia Jaracz – aplikantka radcowska.

Funkcję nadzorcy układu pełniła spółka Alerion sp. z o.o.