SO w Warszawie zatwierdził układy częściowe w Ruch S.A.

  

Upadłość Ruch S.A.

Z satysfakcją informujemy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie – jako Sąd II instancji zatwierdził układy częściowe zawarte w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruch S.A.

Kancelaria miała przyjemność doradzać w tych postępowaniach, a w tym w szczególności reprezentować Dłużnika oraz sformułować zażalenia na odmowę zatwierdzenia układów częściowych przez Sąd restrukturyzacyjny.

Jest to jedno z nielicznych rozstrzygnięć sądowych, gdzie Sąd Okręgowy merytorycznie odmiennie ocenia zgodność z prawem układów zawieranych przed Sądem restrukturyzacyjnym.

Przeczytaj również o zawarciu układu w PPU spółki z branży finansowej.

Minutki: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Minutki: definicja

Żargonowe, spolszczone wyrażenie „Minutki” jako określenie notatek ze spotkania, wzięło się z angielskiego „Minutes of the Meeting„, czyli dokładnie notatek sporządzanych w czasie spotkań, w skrócie również często używanym „MoM”.

Jest to wyrażenie popularne w żargonie biznesowym, nie tylko wprost restrukturyzacyjnym. (Czytaj także: GAAR: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Minutki

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Co wynika z wczoraj opublikowanych minutek KNF?„.

Mec. Karol Tatara członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB

  

Rada Ekspertów Akademii WSB – Kancelaria Tatara

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Tatara została Członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB.

W inauguracyjnym posiedzeniu Rady, które odbyło się w dniu 20.08.2019 r. uczestniczyli: mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik.

Sprawdź również artykuł prawników Kancelarii Tatara w Doradcy Restrukturyzacyjnym. Zapraszamy!

GAAR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest GAAR?

Ostatnio popularne sformułowanie to skrót GAAR, czyli po polsku klauzula obejścia prawa podatkowego, lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania.

W kontekście restrukturyzacyjnym może być użyta np. jako analiza podatkowych skutków wybranych modeli restrukturyzacyjnych. (Czytaj także: Soft commitment: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia GAAR

Przykładowe użycie to np. stwierdzenie: „Niestety, Dyrektor KIS odpisał, że nasza ocena skutków umowy restrukturyzacyjnej powoduje unikanie opodatkowania i na takiej podstawie klauzuli GAAR odmówił nam wydania interpretacji indywidualnej. Chyba trzeba z tym iść do Sądu”.

Publikacja z rozdziałem Prawników Kancelarii

  

Rozdział prawników Kancelarii Tatara o pre packu

Z przyjemnością informujemy, iż Prawnicy naszej Kancelarii – Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Łukasz Trela – radca prawny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik są autorami rozdziału: „Pre-pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji – uwagi na gruncie wybranych problemów prawnych przygotowanej likwidacji” w dostępnej już w sprzedaży publikacji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1” (red. R. Adamus, M. Geromin, B, Groele, i Z. Miczek), wydanej nakładem C.H. Beck.

Zapraszamy także do przeczytania o udziale Karola Tatary w Komisji Sejmowej.

Mec. Karol Tatara wziął udział w Komisji Sejmowej

  

Karol Tatara na posiedzeniu Komisji Sejmowej

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, w dniu 09.08.2019 r. wziął udział jako Prodziekan KIDR oraz Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA, w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uchwały Senatu proponującej zmiany do nowelizacji Prawa upadłościowego.

Przeczytaj również o udziale Karola Tatary w szkoleniu KIDR.

Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Book building: definicja

Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building.

Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie zainteresowania konkretnymi propozycjami inwestorskimi. (Czytaj także: Default: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia Book building

Przykładowe użycie to chociażby „Zatrudniliśmy najlepszych specjalistów od book buildingu, spodziewam się licznych ofert i innych przejawów zainteresowania naszymi obligacjami”.