Aktualności

Karol Tatara w rankingu WWL Restructuring & Insolvency 2020

  

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – znalazł się wśród wiodących prawników w Polsce z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, wg. Rankingu Who’s Who Legal Restructuring & Insolvency 2020. Więcej informacji, jak i cały ranking znajdą Państwo na stronie: https://whoswholegal.com/practice-area/restructuring-insolvency

Udział Prawników Kancelarii w Raporcie Doing Business 2020

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara oraz Mateusz Kaliński, LL.M. wzięli udział w projekcie Doing Business 2020 – opracowanie Raportu porównującego i oceniającego poszczególne przepisy, z interesującego nas punktu widzenia w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Doing Business 2020 to kolejna edycja raportu, wydawanego przez Bank Światowy.

Kancelaria doradza w pionierskim postępowaniu

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym w Polsce postępowaniu o zatwierdzenie układu z wykorzystaniem instytucji układu likwidacyjnego przewidującego rozwiązanie spółki. W wyniku przeprowadzonego postępowania, sąd rejestrowy wykreślił spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego. W sprawie nie było oczywiste, czy układ likwidacyjny sam z siebie może skutkować rozwiązaniem dłużnika oraz wykreśleniem podmiotu z KRS, czy […]

Artykuł mec. Mateusza Paliana w Doradcy Restrukturyzacyjnym

  

Z przyjemnością informujemy, że mec. Mateusz Palian – radca prawny w naszej Kancelarii opublikował w najnowszym numerze (18) Doradcy Restrukturyzacyjnego artykuł pt. W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości. Zachęcamy do lektury!

Mec. Karol Tatara prelegentem na szkoleniu KIDR 06/12/2019

  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w charakterze panelisty w Szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Warszawie. Mec. Tatara zaprezentował tematykę przygotowanej likwidacji (pre-pack) w upadłości konsumenckiej oraz wziął udział w debacie na temat nowelizacji prawa upadłościowego.

Artykuł prawników Kancelarii w Rzeczpospolitej

  

Rzeczpospolita – artykuł prawników Kancelarii Tatara Z przyjemnością informujemy, że artykuł prawników naszej Kancelarii – mec. Karola Tatary – radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego a także Mateusza Kalińskiego, LL.M. dot. ostatnich orzeczeń TSUE w sprawach dot. przygotowanej likwidacji (sprawy Smallsteps i Plessers) został opublikowany w dzisiejszym (04.12.2019 r.) wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku Orzecznictwo. Zachęcamy […]

Udział mec. Karola Tatary w szkoleniu KIDR 06.12.2019 r.

  

Karol Tatara na szkoleniu KIDR Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, weźmie udział w szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych jako panelista na temat ostatniej nowelizacji Prawa upadłościowego. Szkolenie KIDR odbędzie się w Warszawie w dniu 06.12.2019 r. – więcej szczegółów pod linkiem: http://kidr.pl/aktualnosci/szkolenie-nowelizacja-upadlosci-konsumenckiej-warszawa-6-grudnia-2019-r Przeczytaj również o artykule prawników […]

Opinia mec. Karola Tatary w DGP – zmiany w upadłości konsumenckiej

  

Wypowiedź Karola Tatary w Dzienniku Gazecie Prawnej W dniu 21.11.2019 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazała się opinia mec. Karola Tatary, w formule felietonowej, na temat niedawnych zmian w upadłości konsumenckiej. Z opinią można zapoznać się pod linkiem: Zbyt małe zmiany w upadłości konsumenckiej. Tytuł pochodzi od redakcji DGP Przeczytaj również wypowiedź mecenasa Tatary w […]