Aktualności

Szkolenie prawników kancelarii dla OIRP Kraków

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.02.2021 r. prawnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili szkolenie dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie nt. restrukturyzacji w dobie pandemii Covid-19. Podczas szkolenie, Prowadzący skupili się na uproszczonym postępowaniu […]

Artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w Pulsie Biznesu z 18.02.2021 r. ukazał się artykuł red. Sylwii Wedziuk pt. Będzie nowa uproszczona restrukturyzacja, z komentarzami mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego. W swoich wypowiedziach mec. Tatara skupił się na praktycznych pozytywnych aspektach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jako narzędzia w największym stopniu pozasądowego. Mec. Tatara […]

Artykuł na portalu Prawo.pl z wypowiedzią mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że na portalu Prawo.pl ukazał się artykuł red. Jolanty Ojczyk pt. Pandemia odstrasza od własnego biznesu i wymusza restrukturyzacje, z komentarzem mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W swojej wypowiedzi, mec. Tatara wskazał na popularność nowego instrumentu restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a w samym artykule powołano się […]

Artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem mec. Karola Tatary

  

W Pulsie Biznesu z 02.02.2021 r. ukazał się artykuł Naprawa firmy kontra subwencje, komentujący problem losów subwencji z PFR w kontekście restrukturyzacji. W udzielonym red. S. Wedziuk komentarzu, mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny podkreślił, że subwencja może być objęta układem, a także zwrócił uwagę, że wyłączenie podmiotów w restrukturyzacji z […]

Wypowiedź mec. Tatary dla Money.pl

  

Mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny udzielił w dniu 04.01.2021 r. wywiadu dla Money.pl (To się liczy) na temat resolution Idea Bank S.A. Mec. Tatara ocenił w szczególności szanse zapowiadanego powództwa przeciwko członkom zarządu Banku Pekao S.A., a także odniósł się do sytuacji klientów, akcjonariuszy i wierzycieli Idea Banku. Z pełnym […]

Tekst M. Kalińskiego w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 22

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, grudniowym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (nr 22 [4/2020]) zostało opublikowane dwujęzyczne tłumaczenie przepisów dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, autorstwa Aleksandry Broniek, przy wsparciu merytorycznym naszego prawnika – Mateusza Kalińskiego, LL.M. Zachęcamy do lektury!

Udział mec. Mateusza Paliana w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law

  

Z dumą informujemy, że mec. Mateusz Palian – radca prawny w naszej Kancelarii wziął aktywny udział w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law, która odbyła się w dniach 7-10 grudnia 2020 r. w Wiedniu. Mec. Palian był przedstawicielem INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda – organizacji pozarządowej, posiadającej status obserwatora przy UNCITRALu.

Komentarz mec. K. Tatary dla Pulsu Biznesu w spr. wykonalności układu

  

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym dzisiaj (08.12.2020 r.) artykule na łamach Pulsu Biznesu, pt. Co zrobić, gdy układ jest niewykonalny, mogą Państwo znaleźć komentarze mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego. Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Udział M. Kalińskiego w europejskim seminarium upadłościowym

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnik naszej Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. wziął udział w europejskim seminarium na temat transgranicznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, organizowanym przez francuską Ecole nationale de la Magistrature we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Seminarium zgromadziło liczne audytorium osób zainteresowanych międzynarodowym postępowaniem upadłościowym – w […]

Wypowiedź mec. K. Tatary dla Newsweek Polska – Restrukturyzacja

  

Z przyjemnością informujemy, że w dodatku „Restrukturyzacja” do tygodnika Newsweek Polska z 23.11.2020 r. znajdą Państwo komentarz mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Artykuł w Newsweeku dotyczy tematyki rozwiązań dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, a sam artykuł nosi tytuł Firma w opałach i można się z nim zapoznać pod linkiem. W […]