Aktualności

Artykuł prawników naszej Kancelarii w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 17

W najnowszym Doradcy Restrukturyzacyjnym [nr 17 (3/2019)], znajdą Państwo artykuł Prawników naszej Kancelarii – mec. mec. Łukasza Treli, Tadeusza Grzesiaka i Mateusza Kalińskiego na temat: Wydanie sum zatrzymanych w postępowaniu zabezpieczającym po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w świetle celu przepisów. Artykuł jest kontynuacją prawnej dyskusji z mec. mec. Bartoszem Sierakowskim i Norbertem Frosztęgą toczonej na łamach … Czytaj dalej Artykuł prawników naszej Kancelarii w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 17

Prezydent podpisał nowelizację Prawa upadłościowego

Prezydent RP w piątek 06.09.2019 r. podpisał nowelizację Prawa upadłościowego, zakładającą m.in. dalszą liberalizację upadłości konsumenckiej, zmiany w przygotowanej likwidacji, oraz zmiany systemowe, jak chociażby przełożenie ciężaru prowadzenia części spraw upadłościowych na syndyków. Mec. Karol Tatara brał udział w procesie legislacyjnym dot. przedmiotowej nowelizacji. Ustawa wejdzie w życie co do zasady po upływie 6 miesięcy … Czytaj dalej Prezydent podpisał nowelizację Prawa upadłościowego

SO w Warszawie zatwierdził układy częściowe w Ruch S.A.

Z satysfakcją informujemy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie – jako Sąd II instancji zatwierdził układy częściowe zawarte w przyspieszonych postępowaniach układowych Ruch S.A. Kancelaria miała przyjemność doradzać w tych postępowaniach, a w tym w szczególności reprezentować Dłużnika oraz sformułować zażalenia na odmowę zatwierdzenia układów częściowych przez Sąd restrukturyzacyjny. Jest to jedno z nielicznych rozstrzygnięć sądowych, … Czytaj dalej SO w Warszawie zatwierdził układy częściowe w Ruch S.A.

Publikacja z rozdziałem Prawników Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, iż Prawnicy naszej Kancelarii – Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Łukasz Trela – radca prawny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik są autorami rozdziału: „Pre-pack jako narzędzie efektywnej restrukturyzacji – uwagi na gruncie wybranych problemów prawnych przygotowanej likwidacji” w dostępnej już w sprzedaży publikacji „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1” (red. … Czytaj dalej Publikacja z rozdziałem Prawników Kancelarii

Mec. Karol Tatara wziął udział w Komisji Sejmowej

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, w dniu 09.08.2019 r. wziął udział jako Prodziekan KIDR oraz Wiceprzewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego IA, w posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie uchwały Senatu proponującej zmiany do nowelizacji Prawa upadłościowego.

Udział mec. Karola Tatary w posiedzeniu podkomisji Sejmowej

Informujemy, że w dniu 04.07.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu nowelizacji prawa upadłościowego – druk sejmowy nr 3480. Nowelizacja istotnie zmienia przepisy dot. upadłości konsumenckiej, ale również pre-pack i kwestie związane ze sprzedażą przedsiębiorstw w postępowaniach upadłościowych.

Udział Mateusza Kalińskiego w seminarium dot. prawa upadłościowego

W dniach 13.06.2019 r. – 15.06.2019 r. nasz prawnik Mateusz Kaliński, LL.M. wziął udział w międzynarodowym seminarium insolwencyjnym organizowanym przez INSOL Europe oraz AIJA na Majorce, gdzie m.in. wymienił się doświadczeniami na temat funkcjonowania pre-packów w różnych jurysdykcjach, ze szczególnym uwzględnieniem niedawnych wyroków ETS w sprawach Plessers C-509/17 i Smallsteps C-126/16.

Sukces Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej

Z satysfakcją informujemy, że w 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych (2019) nasza Kancelaria, podobnie jak mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny zostali wyróżnieni jako jedni z liderów w obszarze „Fuzje i przejęcia/Restrukturyzacje i upadłości”. W tegorocznym Rankingu Rzeczpospolitej po raz pierwszy nie decydowała wyłącznie liczba wskazań od innych kancelarii, ale również decyzja … Czytaj dalej Sukces Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej

Szkolenie KIDR z udziałem mec. Karola Tatary

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.05.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – weźmie udział jako Prelegent w panelu dot. pre-packu w ramach szkolenia Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Organizatora.

Prawnicy Kancelarii autorami rozdziału dot. Polski w Legal500 Country Comparative Guides 2019

Z satysfakcją informujemy, że prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara, mec. Anna Czarnota, Sandra Bartkowska oraz Mateusz Kaliński, LL.M., przygotowali rozdział dot. Polski w międzynarodowym prawnoporównawczym przewodniku dot. prawa związanego z niewypłacalnością – The Legal500 Country Comparative Guides 2019: Restructuring & Insolvency. Zachęcamy do lektury przewodnika „Legal500 Country Comparative Guides 2019. Poland: Restructuring & Insolvency” … Czytaj dalej Prawnicy Kancelarii autorami rozdziału dot. Polski w Legal500 Country Comparative Guides 2019

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, ze Kancelaria doradzała inwestorowi w kolejnym zatwierdzonym pre-packu, tym razem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Upadłość została ogłoszona w stosunku do spółki z branży informatycznej, a projekt prowadzili Mec. Tadeusz Grzesiak i Mec. Adam Królik pod nadzorem Mec. Karola Tatary.

Doradztwo Kancelarii przy ogłoszeniu upadłości Kefirek S.A.

Kancelaria doradzała Kefirek S.A. – dużej spółce z branży sprzedaży detalicznej, prowadzącej sieć sklepów spożywczych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a w tym w zawieszeniu postępowań egzekucyjnych na etapie zabezpieczenia majątku dłużnika. Doradztwo prawne przy procesie o upadłość – Kefirek S.A. Dzięki doradztwu Kancelarii udało się sprawnie przeprowadzić postępowanie oraz ogłosić upadłość, która chroni … Czytaj dalej Doradztwo Kancelarii przy ogłoszeniu upadłości Kefirek S.A.

Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack). Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  … Czytaj dalej Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa PFL FABLOK

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu Kancelarii, w dniu 18.03.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw FABLOK S.A. w upadłości likwidacyjnej, w ramach trwającego już ponad 5 lat postępowania upadłościowego FABLOK, w którym Kancelaria doradzała inwestorowi. Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa FABLOK – skutki gospodarcze i społeczne Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa daje szansę na … Czytaj dalej Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa PFL FABLOK

Wykład mec. Karola Tatary na studiach podyplomowych na WPiA UJ

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.03.2019 r. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – przeprowadził wykład na studiach podyplomowych dla Sędziów i Prokuratorów, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ – na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack). Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, a niektóre poruszane wątki wywołały żywą dyskusję.

Doradztwo Kancelarii w jednym z pierwszych „równoległych” PPU

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała RUCH S.A. w restrukturyzacji w przygotowaniu wniosku o otwarcie drugiego przyspieszonego postępowania układowego, z układem częściowym, który zaowocował niedawno otwartym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych kolejnym PPU dla RUCH. Nadzorcą Sądowym została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Równoległe przyspieszone … Czytaj dalej Doradztwo Kancelarii w jednym z pierwszych „równoległych” PPU

Zawarcie umowy sprzedaży w pre-packu z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że w kolejnym pre-packu w którym Kancelaria doradzała inwestorowi, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Starem Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży. Z ramienia Kancelarii projekt nadzorował mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika sporządził doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (02.01.2019 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł Upadające firmy stają na nogi dzięki pre-packowi, w którym bardzo szeroko omówiono Raport Fundacji Court Watch dot. funkcjonowania pre-packu, którego jednym ze współautorów był mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Z tekstem w Pulsie Biznesu można zapoznać się … Czytaj dalej Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

Mec. Karol Tatara wyróżniony w Rankingu Who’s Who Legal 2019

Z dumą informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny został wymieniony jako jeden z liderów w obszarze prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego w Polsce, w najnowszej edycji Rankingu Who’s Who Legal 2019, tworzonego we współpracy z Global Restructuring Review. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej. Serdecznie gratulujemy!

Zawarcie kolejnej umowy sprzedaży w ramach pre-packu

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 07.12.2018 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa z branży medycznej, w trybie przepisów o przygotowanej likwidacji – pre-pack. Wartość transakcji to ok. 0,7 mln złotych. Kancelaria doradzała i reprezentowała w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz o zatwierdzenie warunków sprzedaży dłużnika sprzedającego swoje przedsiębiorstwo oraz inwestora. W projekt byli zaangażowani … Czytaj dalej Zawarcie kolejnej umowy sprzedaży w ramach pre-packu

Sukces Kancelarii w postępowaniu o wykreślenie podmiotu z KRS

Z przyjemnością informujemy, iż Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wykreślił Klienta Kancelarii – spółkę z branży zarządzania majątkiem, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 25a ustawy o KRS. Jest to jedno z nielicznych postanowień wydanych w tym przedmiocie i trybie oraz jedno z pierwszych przed Sądem – Wydziałem KRS … Czytaj dalej Sukces Kancelarii w postępowaniu o wykreślenie podmiotu z KRS

X Jubileuszowy Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2018 – 09.11, Warszawa

Informujemy, iż w dniu 09.11.2018 r. (piątek), w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbędzie się X Jubileuszowy Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2018. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – będzie moderatorem panelu legislacyjnego pt. „Nowa upadłość konsumencka. Szanse i zagrożenia”. W czasie panelu wiele miejsca ma być poświęcone … Czytaj dalej X Jubileuszowy Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2018 – 09.11, Warszawa

Seminarium biznesowe nt. pre-packu

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za liczny udział w seminarium biznesowym „Pre-pack jako rewolucyjna forma restrukturyzacji i inwestycji w warunkach niewypłacalności”, które odbyło się w piątek 21.09.2018 r. w Krakowie! Prelegentami byli m.in. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Tomasz Musiał – Prezes Zarządu End Up Restrukturyzacja. Zachęcamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego … Czytaj dalej Seminarium biznesowe nt. pre-packu

Zaproszenie na seminarium biznesowe dot. pre-packu

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców na seminarium biznesowe „Pre-pack jako rewolucyjna forma restrukturyzacji i inwestycji w warunkach niewypłacalności”, które odbędzie się 21.09.2018 r. (piątek) w Krakowie, w Hotelu Qubus przy ul. Nadwiślańskiej 6, od godz. 18:00. Więcej szczegółów znajduje się w ulotce informującej o wydarzeniu, poniżej. Rejestracja przez stronę www.prepack.evenea.pl

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość oraz zatwierdził warunki sprzedaży (w formule przygotowanej likwidacji – pre-pack) przedsiębiorstwa Klienta naszej Kancelarii – spółki z branży medycznej. Projekt ze strony Kancelarii nadzoruje mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej … Czytaj dalej Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Klienta Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.09.2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Klienta Kancelarii – dużej spółki publicznej z branży kolportażu prasy. Tym samym, Sąd przychylił się do wniosku sporządzonego przez Kancelarię, uwzględniającego układ częściowy z największą grupą wierzycieli, a w … Czytaj dalej Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Klienta Kancelarii

Ślubowanie Mec. Anny Czarnoty

Z dumą informujemy, iż Mec. Anna Czarnota w dniu 25.06.2018 r. złożyła ślubowanie radcy prawnego, po zdanym egzaminie radcowskim, jako jeden z najlepszych aplikantów Izby Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prawnicy Kancelarii szkolą Urząd Miasta Krakowa

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej Kancelarii – Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik, w dniu 30.05.2018 r. przeprowadzili szkolenie Pracowników Urzędu Miasta Krakowa z regulacji upadłości konsumenckiej w odniesieniu do wierzytelności alimentacyjnych oraz z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem … Czytaj dalej Prawnicy Kancelarii szkolą Urząd Miasta Krakowa

Projekt zmian w Prawie upadłościowym w konsultacjach publicznych

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt obszernych zmian w Prawie upadłościowym, głównie w zakresie upadłości konsumenckiej: link  Przy tworzeniu projektu, jako ekspert zewnętrzny, brał udział Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych, przewidziano w nim m.in. wprost, iż instytucja pre-packu będzie dostępna … Czytaj dalej Projekt zmian w Prawie upadłościowym w konsultacjach publicznych

RODO: Publikujemy zasady przetwarzania danych osobowych

  ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego TATARA i Współpracownicy – wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO –   1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem danych osobowych jest Karol Tatara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków (dalej: … Czytaj dalej RODO: Publikujemy zasady przetwarzania danych osobowych

Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria skutecznie doradzała w zawarciu pierwszego w Sądzie upadłościowym w Krakowie i jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości. Jest to nowa instytucja prawna, możliwa do wykorzystania od 01.01.2016 r., polegająca na zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym, które po nowelizacji z 2015 r. ma co do zasady charakter likwidacyjny i … Czytaj dalej Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

Mec. Karol Tatara ponownie rekomendowany w Rankingu Rzeczpospolitej

Z satysfakcją informujemy, że w 16. Rankingu Kancelarii Prawnych, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” nasza Kancelaria potwierdziła swoją pozycję jako kancelaria rekomendowana, natomiast Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – uzyskał samodzielną pierwszą lokatę wśród prawników rekomendowanych, zaraz za liderem – Mec. Piotrem Zimmermanem. Kancelaria rekomendowana Tatara – podziękowania i gratulacje Korzystając z okazji, … Czytaj dalej Mec. Karol Tatara ponownie rekomendowany w Rankingu Rzeczpospolitej

Wykład Mec. Karola Tatary na WPiA UW

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wystąpił z gościnnym wykładem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) jako narzędzie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i licznymi pytaniami.

Udział Mec. Karola Tatary w Konferencji Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce” w Kancelarii Prezydenta RP. W dyskusji, która wywiązała się w czasie Konferencji, Mec. Tatara zwrócił uwagę, iż jeżeli wartością konstytucyjną jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to należy zapewnić … Czytaj dalej Udział Mec. Karola Tatary w Konferencji Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce

Zawarcie umowy sprzedaży w pierwszym pre-packu w Sądzie w Radomiu

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu w Sądzie Rejonowym w Radomiu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej. Wartość przedmiotu sprzedaży to ok. 1.100.000 zł, a umowa sprzedaży została już zawarta. W projekcie tym z ramienia Kancelarii uczestniczyli Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Tadeusz Grzesiak oraz Adam Królik, a … Czytaj dalej Zawarcie umowy sprzedaży w pierwszym pre-packu w Sądzie w Radomiu

Szkolenie na temat pre-packu z udziałem Mec. Karola Tatary

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara wziął udział w IV edycji szkolenia – Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne. W dniu 05.04.2018 r. wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem, Mec. Tatara przedstawił wystąpienie „Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]”, które zgromadziło licznych uczestników i cieszyło się zainteresowaniem słuchaczy, przejawiającym się w częstych pytaniach. Więcej informacji … Czytaj dalej Szkolenie na temat pre-packu z udziałem Mec. Karola Tatary

„Mieszkanie od syndyka” – Artykuł na bankier.pl z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

Z przyjemnością informujemy, iż na portalu bankier.pl ukazał się artykuł nt. „Mieszkanie od syndyka – jak kupić i czy warto”, z wypowiedzią Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego. Z pełnym artykułem można zapoznać się tutaj. Czy warto kupić mieszkanie od syndyka? Opinia Mec. Karola Tatary W swojej wypowiedzi, Mec. Karol Tatara wskazał … Czytaj dalej „Mieszkanie od syndyka” – Artykuł na bankier.pl z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

Udział Mec. Karola Tatary w szkoleniu nt. pre-packu

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 23.03.2018 r. udział w dyskusji panelowej na temat pre-packu – czyli przygotowanej likwidacji, w ramach szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie. W dyskusji, obok Mec. Tatary, wzięli udział: SSR Paweł Stosio – Sędzia Sądu Rejonowego dla … Czytaj dalej Udział Mec. Karola Tatary w szkoleniu nt. pre-packu