Aktualności

Zatwierdzenie układu likwidacyjnego Klienta Kancelarii

  

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził niedawno układ likwidacyjny Klienta Kancelarii. Ciekawostką w sprawie było zaproponowanie układu likwidacyjnego przewidującego sprzedaż wycenionych wcześniej należności w drodze konkursu ofert na etapie wykonywania układu i proporcjonalną spłatę wszystkich wierzycieli w zależności od wysokości uzyskanej ceny sprzedaży. W projekt byli zaangażowani mec. Angelika Kaczmarek oraz mec. Maciej Knopek, […]

Układ Klienta Kancelarii z odsetkami od wierzytelności układowych

  

Niedawno Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ Klienta Kancelarii. Ciekawostką w sprawie było przyznanie bankom odsetek od rat układowych. Sprawę prowadziła mec. Anna Czarnota – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, z pomocą mec. Marka Anuszewskiego – radcy prawnego.

Artykuł prawników naszej Kancelarii w DR nr 33

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym – 33 [3/2023] numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny, wydawanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych – red. Mateusz Bienioszek – ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – mec. Tadeusza Grzesiaka oraz mec. Łukasza Treli – pt. Problem zgód korporacyjnych na sprzedaż w wykonaniu układu likwidacyjnego. Numer 33 DR będzie dostępny od […]

Artykuł prawników Kancelarii w EuroFenix 92

  

Z radością dzielimy się anglojęzycznym artykułem mec. Pawła Kuglarza oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. dot. powoływania syndyków w różnych krajach. Artykuł został opublikowany w kwartalniku INSOL Europe – EuroFenix – wydanie 92 (Lato 2023). Zachęcamy do lektury!

Artykuł w DGP z wypowiedziami prawników kancelarii

  

W dzisiejszym (08.08.2023 r.) wydaniu Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł red. Adama Pantaka pod tytułem: Druga szansa dla zagrożonych upadłością wisi na włosku. Projekt zmiany prawa restrukturyzacyjnego utknął w rządzie Zapraszamy do lektury: Link: Druga szansa dla zagrożonych upadłością wisi na włosku. Projekt zmiany prawa restrukturyzacyjnego utknął w rządzie – GazetaPrawna.pl

Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii

  

Informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie prawomocnie zatwierdził niedawno układ Klienta Kancelarii – spółki A. Blikle sp. z o.o. Cały proces restrukturyzacji był długotrwały i złożony, gdyż otwarcie postępowania nastąpiło w listopadzie 2020, a w jego sprawne przeprowadzenie było zaangażowanych ponad 100 wierzycieli. Układ, przyjęty większością 92,15% sumy wierzytelności głosujących wierzycieli w […]

Sukces Kancelarii w XXI Rankingu Kancelarii Rzeczpospolitej

  

Z dumą informujemy, że w XXI Rankingu Kancelarii Prawniczych 2023 – organizowanym przez Rzeczpospolitą – nasza Kancelaria uzyskała tytuł Lidera (ex aequo) w Dywizji II, obejmującej mniejsze, butikowe kancelarie. Pozycję lidera indywidualnie, również ex aequo, uzyskał natomiast mec. Karol Tatara. Serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz docenienie naszej pracy! Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Źródło fotografii: Cezary Piwowarski […]