Aktualności

Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii – przedsiębiorcy z branży IT

  

Z radością informujemy, że Sąd Upadłościowo-Restrukturyzacyjny w Krakowie prawomocnie zatwierdził układ Klienta Kancelarii – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w branży IT, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania o zatwierdzenie układu.  Postępowanie restrukturyzacyjne zostało wszczęte wobec Klienta w trakcie prowadzonego z inicjatywy jednego z wierzycieli postępowania o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje układowe przewidywały […]

Sukces Kancelarii w rankingu Chambers Europe 2024 Restructuring / Insolvency Poland

  

Z dumą informujemy, że kancelaria Tatara i Wspólnicy sp.k. została wyróżniona w ramach Band 4 w międzynarodowym rankingu Chambers Europe 2024 Restructuring / Insolvency Poland, jako jedna z 11 kancelarii uwzględnionych w rankingu. Ponadto, mec. Tatara otrzymał indywidualną rekomendację jako Band 3 w tej samej kategorii. Klientom dziękujemy za zaufanie, a wszystkim wyróżnionym gratulujemy! Z […]

Prawomocne zatwierdzenie układu Klienta Kancelarii – dużej spółki z branży przemysłowej

  

Z radością informujemy, że Sąd Upadłościowo-Restrukturyzacyjny w Krakowie prawomocnie zatwierdził układ Klienta Kancelarii – dużej spółki zajmującej się głównie wykonywaniem odlewów metali. Suma wierzytelności wynosiła ponad 30 mln zł, a w sprawie układu głos oddało 84 wierzycieli (ze 106 uprawnionych do głosowania), z czego 83 głosowało „za”, a tylko 1 „przeciw”. Dzięki temu spółka uniknie […]

Webinar dot. dyrektywy harmonizacyjnej – 25/03/2024

  

Zapraszamy na webinar w języku angielskim na temat Propozycji Dyrektywy Harmonizacyjnej – już w poniedziałek 25 marca 2024 r. Webinar poprowadzą mec. Paweł Kuglarz oraz Mateusz Kaliński, LL.M. Za organizację odpowiada Legal 500 – więcej informacji i zapisy: link

Artykuł w DGP z komentarzem mec. K. Tatary

  

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 24.01.2024 r. ukazał się artykuł red. Adama Pantaka dot. implementacji Dyrektywy Drugiej Szansy. W artykule znalazł się także komentarz mec. Karola Tatary. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem na stronie DGP: link.

Artykuł prawników kancelarii w the Legal 500 – europejska skarga pauliańska

  

Mec. Paweł Kuglarz oraz Mateusz Kaliński, LL.M. przygotowali dla the Legal 500 artykuł o europejskiej skardze pauliańskiej w kontekście propozycji dyrektywy harmonizującej niektóre aspekty prawa upadłościowego. Z tekstem Pawła i Mateusza można zapoznać się pod linkiem. Obecnie trwa w Komisji Europejskiej proces analiz stanowisk złożonych przez europejskie organizacje i podmioty w toku konsultacji przed skierowaniem […]

Zatwierdzenie układu likwidacyjnego Klienta Kancelarii

  

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził niedawno układ likwidacyjny Klienta Kancelarii. Ciekawostką w sprawie było zaproponowanie układu likwidacyjnego przewidującego sprzedaż wycenionych wcześniej należności w drodze konkursu ofert na etapie wykonywania układu i proporcjonalną spłatę wszystkich wierzycieli w zależności od wysokości uzyskanej ceny sprzedaży. W projekt byli zaangażowani mec. Angelika Kaczmarek oraz mec. Maciej Knopek, […]

Układ Klienta Kancelarii z odsetkami od wierzytelności układowych

  

Niedawno Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zatwierdził układ Klienta Kancelarii. Ciekawostką w sprawie było przyznanie bankom odsetek od rat układowych. Sprawę prowadziła mec. Anna Czarnota – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, z pomocą mec. Marka Anuszewskiego – radcy prawnego.