Super senior: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa super senior

Zwrotem często używanym przy okazji finansowania restrukturyzacji jest „super senior„. Oznacza on podmiot, który decyduje się udzielić nowego finansowania podmiotowi restrukturyzowanemu, naturalnie w zamian za odpowiednie zabezpieczenia.

Super senior szczególnie uprzywilejowany

To właśnie te zabezpieczenia, oraz silniejsza pozycja w przypadku fiaska restrukturyzacji (i ogłoszenia upadłości) pozwalają na określanie takiego podmiotu super senior jako szczególnie uprzywilejowanego.

Collateral: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa collateral:

Zwrot „collateral” może być rozumiany na kilka sposobów, spośród których na uwagę w kontekście żargonu restrukturyzacyjnego zasługuje rozumienie tego zwrotu jako „dodatkowy„, ale też jako „zabezpieczenie„.

Collateral – co to znaczy w kontekście?

Możliwe jest używanie go na przykład w zwrotach „collateral debt„, co może być tłumaczone zarówno jako dług zabezpieczony, jak też jako dług równoległy, dodatkowy, poboczny.

Pierwsza decyzja Sądu Okręgowego w sprawie zatwierdzenia pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy o kolejnym prawomocnie zakończonym postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (tzw. pre-pack) w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości dłużnika, w którym brała udział nasza Kancelaria.

W postępowaniu tym na postanowienie Sądu upadłościowego w Krakowie zatwierdzające warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika zażalenie złożył jeden z wierzycieli. W dniu 02.12.2016 r. Sąd odwoławczy – Sąd Okręgowy w Krakowie prawomocnie oddalił to zażalenie, co otworzyło inwestorowi drogę do zawarcia z syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Według najlepszej wiedzy Kancelarii jest to pierwsze w Polsce postanowienie Sądu Okręgowego wydane na skutek zażalenia na zatwierdzenie warunków sprzedaży, w którym Sąd II instancji podtrzymał decyzję o zatwierdzeniu pre-packu.

W postępowaniu przed Sądem upadłościowym jak i przed Sądem odwoławczym dłużnika reprezentowała nasza Kancelaria, której ścisłą specjalizacją są właśnie postępowania o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach postępowania o ogłoszenie upadłości.

Kolejny pre-pack z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, ze postanowieniem z dnia 02.12.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części dużego przedsiębiorstwa z branży górniczej. Dłużnikowi w przygotowywaniu wniosku oraz na etapie sądowym doradzała nasza Kancelaria.

Wartość transakcji to ok. 11 mln złotych.

Ścisłą specjalizacją Kancelarii jest doradztwo w procedurze przygotowanej likwidacji (tzw. Pre-pack), w której Sąd jednocześnie z ogłoszeniem upadłości zatwierdza warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika.

Mec. Karol Tatara wziął udział w VII Konferencji Interim Management

  

Informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w VII Konferencji Interim Management, która odbyła się 01.12.2016 r. w Warszawie.

W czasie Konferencji, Mec. Tatara wygłosił (wspólnie z S. Witkowskim i M. Kubiczkiem ze spółki ALERION Sp. z o.o.) prezentację pt. „Współpraca Interim Managerów i doradców restrukturyzacyjnych – klucz do skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstw”, w której zwrócił uwagę uczestników Konferencji m.in. na pre-pack jako formę efektywnej restrukturyzacji.