Artykuł w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 28 [2/2022]

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze Kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny – nr 28 [2/2022] ukazał się artykuł mec. Pawła Kuglarza oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. nt. Odpowiedzialność menedżerów w sytuacji niewypłacalności spółki w kontekście prawa holdingowego.

Artykuł omawia zasady odpowiedzialności członków zarządów w sytuacjach niewypłacalnościowych po wejściu w życie zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych dot. prawa holdingowego, zwanego także prawem koncernowym lub prawem grup spółek.

Zachęcamy do lektury!

Kancelaria szkoli jeden z wiodących Banków w Polsce w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i KRZ

  

Z przyjemnością informujemy, że wspólnicy naszej Kancelarii – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny przeprowadzili kompleksowe szkolenie z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz praktycznych aspektów funkcjonowania Krajowego Rejestru Zadłużonych – dla jednego z wiodących Banków Polsce.

Szkolenie odbyło się stacjonarnie i objęło wyższą kadrę zajmującą się restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Prawomocne stwierdzenie wykonania układu likwidacyjnego

  

Z satysfakcją informujemy, że postanowieniem z dnia 15.03.2022 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, stwierdził wykonanie układu Klienta Kancelarii z branży wytwórstwa, handlu i dystrybucji artykułami spożywczymi.

Postanowienie to jest prawomocne.

Sprawa jest o tyle interesująca, iż był to jeden z pierwszych w Polsce układów likwidacyjnych polegających na sprzedaży przez dłużnika nieruchomości pod nadzorem nadzorcy wykonania układu (spółki Alerion sp. z o.o.) i przy aktywnej postawie wierzyciela – banku (który każdorazowo wyrażał zgodę na wykreślenie hipotek obciążających sprzedawane w układzie nieruchomości), oraz na przejęciu ruchomości dłużnika przez wierzyciela w ramach rozliczenie wierzytelności.

Na podkreślenie zasługuje szybki czas zakończenia likwidacji i uzyskanie możliwie najwyższych cen sprzedaży, dzięki czemu układ likwidacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być interesującą alternatywą dla upadłości.

Ze strony Kancelarii projekt prowadził mec. Tadeusz Grzesiak przy wsparciu mec. Macieja Knopka (jako reprezentanta nadzorcy układu) oraz aplikantki radcowskiej Sylwii Jaracz.