Cram down: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest cram down?

Za sprawą prawa Unii Europejskiej, również w Polsce wyrażenie cram down staje się coraz bardziej popularne.

Dosłownie oznacza ono „wepchnać” jednak w żargonie restrukturyzacyjnym jest jednoznacznie kojarzone – w pewnym uproszczeniu – z możliwością objęcia układem również wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi. (Czytaj także: STCF: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu cram down:

Przykładowe użycie tego zwrotu to: „Jesteśmy mniejszymi wierzycielami, zatem do nas będzie można zastosować cram down, jeśli ci duzi zgodzą się na układ”.

Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

  

Pre-pack spółki z branży informatycznej

Z przyjemnością informujemy, ze Kancelaria doradzała inwestorowi w kolejnym zatwierdzonym pre-packu, tym razem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Upadłość została ogłoszona w stosunku do spółki z branży informatycznej, a projekt prowadzili Mec. Tadeusz Grzesiak i Mec. Adam Królik pod nadzorem Mec. Karola Tatary.

Przeczytaj na czym dokładnie polega pre-pack. Zapraszamy!

Asety: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Asety: definicja

Co to są asety? Naleciałości i spolszczenia z języka angielskiego są coraz popularniejsze w żargonie restrukturyzacyjnym, podobnie jest z wyrażeniem „asety” na określenie aktywów.

Źródłem tego sformułowania jest oczywiście zwrot „assets„, czyli z angielskiego właśnie aktywa. (Czytaj także: Soft commitment: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu Asety:

Przykładowe użycie to np. rozmowa wewnętrzna: „Jak widzi Pan nasze szanse na ogłoszenie upadłości? – Naprawdę nie wiem, nasze asety są obciążone rzeczowo i Sąd może oddalić wniosek…”

Kancelaria szkoli Bank z prawa restrukturyzacyjnego

  

Prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara oraz Mateusz Kaliński, LL.M., mieli w ostatnim czasie przyjemność szkolić jeden z wiodących polskich Banków z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.