Kolejny zatwierdzony pre-pack z udziałem Kancelarii

  

Pre-pack spółki z branży informatycznej

Z przyjemnością informujemy, ze Kancelaria doradzała inwestorowi w kolejnym zatwierdzonym pre-packu, tym razem w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Upadłość została ogłoszona w stosunku do spółki z branży informatycznej, a projekt prowadzili Mec. Tadeusz Grzesiak i Mec. Adam Królik pod nadzorem Mec. Karola Tatary.

Przeczytaj na czym dokładnie polega pre-pack. Zapraszamy!

Kancelaria szkoli Bank z prawa restrukturyzacyjnego

  

Prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara oraz Mateusz Kaliński, LL.M., mieli w ostatnim czasie przyjemność szkolić jeden z wiodących polskich Banków z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.