Glosa mec. K. Tatary i Ł. Treli w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 24

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny – nr 24 [2/2021] znajdą Państwo glosę prawników naszej Kancelarii – mec. Karola Tatary oraz mec. Łukasza Treli do wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z 10.12.2020 r., sygn. akt I C 561/19.

W artykule mec. Karol Tatara – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz radca prawny a także mec. Łukasz Trela – radca prawny – postulują, aby akceptować szeroko ochronę nabywcy nieruchomości działającego w dobrej wierze i w zaufaniu do treści księgi wieczystej, a dokonującego czynności z dłużnikiem, który nie uzyskał wymaganej zgody nadzorcy sądowego.

Zachęcamy do zapoznania się z całością publikacji – Doradca Restrukturyzacyjny nr 24 będzie dostępny od 07.06.2021 r.

Wypowiedź mec. Karola Tatary dla Pulsu Biznesu dot. UPR i KRZ

  

W Pulsie Biznesu z dnia 13.05.2021 r. znajdą Państwo artykuł red. Sylwii Wedziuk na temat kolejnego odroczenia wejścia w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych: Przerwa w uproszczonej restrukturyzacji.

Cytowany w artykule mec. Karol Tatara wskazuje, że oznacza to również – w przypadku braku stosownej interwencji ustawodawcy – przerwę w funkcjonowaniu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które można otworzyć do 30 czerwca, a nowelizacja Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadzająca UPR na stałe, poprzez modyfikację postępowania o zatwierdzenie układu, wejdzie w życie 1 grudnia 2021 r.

Mec. Tatara zwraca także uwagę, że celowe są poprawki w Polityce Nowej Szansy, a w tym zwłaszcza odejście od stosowania w tych postępowaniach przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. zasad i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Stosowne pomysły w powyższym przedmiocie złożyły w toku prac legislacyjnych (na razie na etapie rządowym): Sekcja INSO oraz Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych.

Carve out: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Kolejnym żargonowym zwrotem jest „carve out„, czyli wykrojenie – np. jakiegoś fragmentu.

Definicja pojęcia carve out

W ustach osób zajmujących się restrukturyzacją może to być np. odpowiednie dopasowanie przedmiotu transakcji distressed assets, przykładowo poprzez wyłączenie, czyli żargonowo wykrojenie jakiejś części, np. nieruchomości lub portfela wierzytelności trudno-ściągalnych.

Carve out – przykładowe użycie

Przykład użycia to chociażby rozmowa: „ciekawe czy znajdzie się nabywca na nasze trudniejsze aktywa?, – Nawet jeśli nie, to możemy zrobić carve out i być może pozostałości sprzedamy później”.

Wypowiedzi mec. Tatary w mediach nt. UPR

  

Z przyjemnością informujemy, że ostatnio w mediach internetowych ukazały się następujące artykuły cytujące mec. Karola Tatarę – radcę prawnego i kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i jego losów po 3 kwartałach stosowania:

https://wbj.pl/over-700-entrepreneurs-already-benefited-from-simplified-restructuring-during-pandemic/post/130627

https://globaleconomy.pl/doradztwo-biznesowe/porady-biznesowe/36578-sprawa-warta-zastanowienia-z-uproszczonej-restrukturyzacji-w-czasie-pandemii-skorzystalo-juz-ponad-700-przedsiebiorcow-60-proc-postepowan-zakonczylo-sie-ukladem-z-wierzycielami-karol-tatara-radca-prawny-kwalifikowany-doradca-restrukturyzacyjny

https://hurtidetal.pl/article/art_id,33054-131/z-uproszczonej-restrukturyzacji-w-czasie-pandemii-skorzystalo-juz-ponad-700-przedsiebiorcow/

https://biznes.newseria.pl/news/prawo/z-uproszczonej,p1997665947

http://www.outsourcingportal.eu/pl/z-uproszczonej-restrukturyzacji-w-czasie-pandemii-skorzystalo-juz-ponad-700-przedsiebiorcow