Wyróżnienie Kancelarii w Rankingu Rzeczpospolitej 2020

  

Z dumą informujemy, że w XVIII Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” nasza Kancelaria została wyróżniona za zaangażowanie w tworzenie legislacyjnych rozwiązań antykryzysowych podczas pandemii.

Organizatorzy Rankingu docenili wkład Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego – oraz zespołu jego współpracowników – w przygotowanie i opiniowanie przepisów tzw. Tarcz Antykryzysowych, przygotowywanych w celu zwalczania gospodarczych skutków pandemii. Karol Tatara brał udział w opracowywaniu rozwiązań związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – w tym zwłaszcza w pracach nad uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym (UPR), które powstało z myślą o ułatwieniu i przyśpieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego w okresie spowolnienia gospodarczego z powodu pandemii i obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

Z rankingiem można zapoznać się w „Rzeczpospolitej” (wydanie z 28 lipca) oraz na stronach internetowych rp.pl, natomiast na kanale „Rzeczpospolitej” na YouTube można obejrzeć galę z listą wyróżnionych kancelarii (https://youtu.be/orH83zyKcpc). W tym roku z powodu pandemii gala odbyła się wirtualnie.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Szkolenie KIDR on-line z udziałem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.07.2020 r. mec. Karol Tatara – kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i radca prawny, weźmie udział w charakterze prelegenta w szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych – z wystąpieniem na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedziami mec. Tatary

  

W Pulsie Biznesu z dnia 17.07.2020 r. ukazał się artykuł red. Iwony Jackowskiej pt. Startują szybkie restrukturyzacje, z wypowiedziami mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem:

Startują szybkie restrukturyzacje

W swoich wypowiedziach, mec. Tatara wskazał m.in., iż: Przeniesienie ciężaru postępowania z sądów restrukturyzacyjnych na doradców restrukturyzacyjnych, przy zachowaniu ochrony przedsiębiorcy typowej dla procedur sądowych, to jedna z kluczowych nowości. Może to odciążyć sądy w okresie, w którym prawdopodobnie przyjdzie im się zmierzyć ze zwiększoną liczbą postępowań, wynikającą z obecnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, a także, że uproszczone postępowanie ma szansę stać się najsprawniejszym narzędziem restrukturyzacji.

Mec. Tatara skomentował, odnosząc się do wątku prowadzenia postępowania zasadniczo pozasądowo, co wpływa na fakt przyspieszenia całego procesu, zabezpieczając przy tym interesy wszystkich stron.

Nowe postępowanie może stać się impulsem do nowelizacji, gdyż należałoby rozważyć wprowadzenie takiego postępowania do prawa restrukturyzacyjnego na stałe, po zebraniu doświadczeń stosowania tej regulacji przez najbliższy rok.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego można bowiem skorzystać tylko do 30 czerwca 2021 r.

Artykuł Prawników Kancelarii w Rzeczpospolitej

  

Z przyjemnością informujemy, że w dodatku „Orzecznictwo” do Rzeczpospolitej z dnia 15.07.2020 r. ukazał się artykuł Prawników naszej Kancelarii – mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego oraz mec. Łukasza Treli – radcy prawnego.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem:

Obligatariusz, dłużnik i hipoteka

Tytuł pochodzi od Redakcji Rzeczpospolitej.

W artykule nasi Prawnicy komentują uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. III CZP 55/19, w której Sąd stwierdził: obligatariuszowi przysługuje legitymacja do dochodzenia od dłużnika rzeczowego zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą roszczenia z obligacji.

Interesującym wątkiem stanu faktycznego sprawy było oparcie się na stanie faktycznym dot. starej ustawy o obligacjach, z 1995 r., przy czym rozważania SN zachowały swoją aktualność.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dlaczego warto o nim wiedzieć?

  

Obecnie większość przedsiębiorców zmuszonych jest do przeprowadzenia różnego stopnia restrukturyzacji operacyjnej. Musi podejmować wiele trudnych decyzji biznesowych, m.in. dotyczących renegocjacji oraz wypowiadania umów z klientami lub z dostawcami, zmniejszenia wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia czy proszenia o rozłożenie płatności na raty lub innych środków mogących poprawić płynność finansową. Jednak gdy takie działania będą niewystarczające, to może okazać się, że trzeba będzie sięgnąć po jedno z narzędzi restrukturyzacji sądowej. Warto w związku z tym już teraz znać to, które w obecnych warunkach jest najkorzystniejsze. Tym bez wątpienia w większości przypadków będzie tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne”.

Tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” to ulepszone Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które wprowadziła rządowa Tarcza 4.0., uchwalona w drugiej połowie czerwca przez Sejm. Powstało z myślą o ułatwieniu i przyśpieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego w okresie epidemii COVID-19 i spowolnienia gospodarczego. Z tego również powodu ustawodawca określił czas, w którym z tego narzędzia restrukturyzacyjnego możemy korzystać i jest nim 12 najbliższych miesięcy.

Dzięki niemu, przedsiębiorcy zyskają szybką ścieżkę restrukturyzacji, a sądy upadłościowe zostaną odciążone w tym okresie. Stanie się tak, ponieważ sądy nie będą podejmować tych czynności, których bezwzględnie wykonywać nie muszą, bo doradcy restrukturyzacyjni przejmą prowadzenie postępowania.

Cztery mocne strony uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Na czym polega tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” i jakie są jego główne zalety? Mocną stroną tego ulepszonego postępowania o zatwierdzenie układu (tzw. PZU) jest przede wszystkim czas, w którym realnie jesteśmy w stanie je przeprowadzić, ponieważ powinniśmy móc je zamknąć w ciągu 4 miesięcy od rozpoczęcia. Jeśli porównamy to do nawet kilku lat, w przypadku niektórych tradycyjnych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, widzimy wyraźnie skalę otrzymywanych korzyści.

Drugą ogromną zaletą tego postępowania jest ochrona przed egzekucją i to już na bardzo wczesnym etapie. Do tej pory w ramach tradycyjnego najszybszego postępowania restrukturyzacyjnego – czyli PZU – ustawodawca nie przewidział ochrony przed egzekucją. Mogło to doprowadzić do dezintegracji przedsiębiorstwa na skutek działań nawet jednego wierzyciela.

W przypadku tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego” (pod taką nazwą znajduje się to postępowanie w ustawie) potrzebujemy jedynie podpisać umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przekazać mu propozycje układowe, spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych i obwieścić otwarcie postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od dnia obwieszczenia jesteśmy objęci również ochroną przed egzekucją i możemy przystąpić do próby zawarcia układu. Nie jest to jednak jedyna ochrona, jaka została wprowadzona już na tym wczesnym etapie postępowania.

Kolejną mocną stroną tego narzędzia restrukturyzacyjnego jest bowiem ochrona przed wypowiadaniem kluczowych umów, za sprawą odpowiedniego uregulowania przepisów prawa restrukturyzacyjnego. Kluczowe umowy to m.in. umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw.

Ochrona przed egzekucją i ochrona przed wypowiadaniem kluczowych umów oczywiście są ograniczone w czasie. Jest on określony jako 4 miesiące, liczone od dnia rozpoczęcia postępowania, czyli dnia opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kolejnym atutem tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego” jest możliwość odbycia zgromadzenia wierzycieli i głosowania nad układem w formie zdalnej. To znacząco ułatwia zawarcie układu, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z wierzycielami rozproszonymi geograficznie i trudno ich zebrać w jednym miejscu. Jest to szczególnie istotne w obecnym czasie, gdy przemieszczanie się jest utrudnione, a spotkania ograniczane.

Reasumując, mamy cztery ogromne zalety tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego” w stosunku do tradycyjnego postępowania o zatwierdzenie układu. Są nimi: krótki czas postępowania, wczesna ochrona przed egzekucją, ochrona przed wypowiadaniem kluczowych umów oraz ułatwienia w przeprowadzaniu zgromadzenia wierzycieli.

Jak wygląda to postępowanie w praktyce?

Jeżeli znamy już podstawowe zalety tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”, to należałoby opisać, jak możemy je rozpocząć. W tym celu musimy się zgłosić do doradcy restrukturyzacyjnego i podpisać z nim umowę. Celowe jest wybranie doradcy posiadającego odpowiednie doświadczenie, gdyż jego rola jest bardzo ważna, a kluczowa jest diagnoza sytuacji podmiotu przeżywającego trudności finansowe. Następnie publikowane jest w obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Gdy dojdzie z kolei do zawarcia układu, kierowany jest stosowny wniosek do właściwego sądu, który sprawdza zgodność układu z obowiązującym prawem oraz go zatwierdza.

Jak widzimy, tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” jest tak naprawdę postępowaniem o zatwierdzeniem układu, ale wyposażonym w kilka usprawnień, które czynią je znacznie atrakcyjniejszym. Obok niego mamy oczywiście do dyspozycji tradycyjne postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), przyspieszone postępowanie układowe (PPU), postępowanie układowe (PU) czy postępowanie sanacyjne (PS) lub też narzędzia prawa upadłościowego, jak np. przygotowana likwidacja (pre-pack). Jednak obecnie, dzięki omawianym ulepszeniom i pełnemu wykorzystaniu potencjału tkwiącego w PZU, tzw. „uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne” jest zdecydowanie najatrakcyjniejsze. W związku z powyższym, jeżeli zostaniemy przymuszeni sytuacją do skorzystania z któregoś z narzędzi restrukturyzacji sądowej, to z pewnością właśnie ono powinno skupić naszą szczególną uwagę.

Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, kancelaria Tatara i Współpracownicy

Szkolenie z udziałem mec. Karola Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 08.07.2020 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny przeprowadził szkolenie Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw VIII Edycja – organizowane przez Golden Solutions w Warszawie – zarówno stacjonarnie, jak i w formule on-line.

Artykuł w Pulsie Biznesu z wypowiedzią mec. Karola Tatary

  

Uprzejmie informujemy, że w środę 08.07.2020 r. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł pt. Uproszczona naprawa firmy: krok po kroku, autorstwa red. Sylwii Wedziuk.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Mec. Tatara wskazał m.in., iż uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest obecnie najszybszą formą restrukturyzacji, a także, że Sądy nie będą podejmowały czynności, których bezwzględnie wykonywać nie muszą, a ciężar prowadzenia postępowania przejmą doradcy restrukturyzacyjni, oraz Wystarczy, że podpiszemy umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przekażemy mu propozycje układowe, spis wierzytelności — również spornych — i obwieścimy otwarcie postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od tego dnia jesteśmy objęci ochroną przed egzekucją i możemy przystąpić do próby zawarcia układu.

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – czym się zajmuje i jak można uzyskać ten tytuł?

  

W 2019 r. weszły w życie przepisy, które ustanowiły m.in. nadzór Ministra Sprawiedliwości nad doradcami restrukturyzacyjnymi oraz wprowadziły osobną kategorię doradców tj. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie w Polsce na 1446 doradców restrukturyzacyjnych, zaledwie 35 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy.

Czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny?

Zgodnie ze zmienionymi przepisami tylko kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może być stanowiony syndykiem, nadzorcą sądowym albo zarządcą w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec:

  1. dużych podmiotów, czyli takich, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat zatrudniały średnio ponad 250pracowników lub ich roczny obrót przekraczał 50 mln EUR lub też suma aktywów bilansu przekroczyła 43 mln EUR.
  2. spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Oznacza to zatem, że wobec największych i najistotniejszych podmiotów, prawo limituje możliwość wyznaczenia syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy do ściśle określonej grupy.

Jakie wymogi trzeba spełniać, aby uzyskać tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego?

Przede wszystkim, trzeba posiadać uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego oraz legitymować się istotnym doświadczeniem, a także sukcesami odniesionymi podczas praktyki zawodowej. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Sprawiedliwości, po udowodnieniu, że doradca restrukturyzacyjny:

  1. w ciągu ostatnich 7 lat przeprowadził w całości:
    1. cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu
    1. sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo
  2. w okresie ostatnich 7 lat zarządzał przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co najmniej średnim przedsiębiorcą jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadził w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, albo
  3. w okresie ostatnich 3 lat przeprowadził w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była większa niż 10.000.000 zł.

W kolejnej publikacji przybliżona będzie tematyka możliwości działania spółek w zakresie czynności, które może podejmować tylko kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.