Restrukturyzacja firmy jednoosobowej

  

Spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią Covid-19 to w dalszym ciągu wyzwanie dla wielu firm. Z danych udostępnionych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, że w roku 2021 do końca września wszczęto 1421 postępowań restrukturyzacyjnych. Najwięcej dotyczy właśnie jednoosobowych działalności gospodarczych, bo aż 43,01%.  Restrukturyzacja firmy jednoosobowej a rodzaje postępowań Cel postępowania restrukturyzacyjnego został określony w art. […]

Postępowanie naprawcze a restrukturyzacyjne – czym się różnią?

  

Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która gruntownie przekształciła przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Prawo restrukturyzacyjne od tej pory reguluje zasady prowadzenia czterech nowych procedur restrukturyzacyjnych, a także wprowadza szereg istotnych zmian do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która od stycznia […]

Na czym polega restrukturyzacja firmy?

  

Proces formalnej restrukturyzacji firmy w swoim głównym celu ma zapewnić jej ochronę przed ogłoszeniem upadłości. Ta szczególna forma ochrony ma swoje umocowanie prawne w przepisach Prawa restrukturyzacyjnego (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.).  Ustawodawca objął regulacjami zasady oraz narzędzia umożliwiające przeprowadzenie procesu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa. Jakie zatem należy przedsięwziąć kroki w przypadku wystąpienia problemów z […]

MREL: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Żargonowy skrót MREL to nic innego jak minimum requirement for own funds and eligible liabilities i oznacza on z języka angielskiego: minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, co ma znaczenie w przypadku określania spełnienia wskaźników dot. stabilności banków i systemu bankowego. Czytaj także: setback – definicja Jakie instrumenty mogą być zaliczane jako […]

NDA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Stosunkowo często w obrocie występuje skrót NDA, oznaczający Non-Disclosure Agreement, czyli umowę o zachowaniu poufności. Sprawdź także co znaczy: intercreditor agreement NDA – przykładowe użycie Przykład użycia w żargonie restrukturyzacyjnym to chociażby pytanie: „Rozmawiamy z poważnym inwestorem, a czy mamy podpisane NDA?”.

Setback: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Zwrot „Setback” w żargonie prawniczym, oby pojawiał się jak najrzadziej. Wyrażenie to oznacza bowiem „wpadkę” lub „porażkę”, „potknięcie”. Setback – przykładowe użycie: Przykładowe użycie to np. fragment dialogu: „Nie martwcie się, to postanowienie to tylko setback, czekamy na pozostałe rozstrzygnięcia”. Sprawdź także: Co znaczy priming lien?

Carve out: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Kolejnym żargonowym zwrotem jest „carve out„, czyli wykrojenie – np. jakiegoś fragmentu. Definicja pojęcia carve out W ustach osób zajmujących się restrukturyzacją może to być np. odpowiednie dopasowanie przedmiotu transakcji distressed assets, przykładowo poprzez wyłączenie, czyli żargonowo wykrojenie jakiejś części, np. nieruchomości lub portfela wierzytelności trudno-ściągalnych. Carve out – przykładowe użycie Przykład użycia to chociażby […]

Severability: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Zwrot „severability” oznacza w żargonie prawniczym nic innego jak tzw. klauzula salwatoryjna, przybierająca postać postanowienia umownego, przewidującego, że w razie nieważności lub bezskuteczności określonych postanowień, pozostałe pozostają w mocy. Dosłowne tłumaczenie to przykładowo rozdzielność postanowień, które jednak nie do końca oddaje sens podobnych zwrotów. Czytaj także: co to jest incremental facility? Severability – przykładowe użycie […]

Peanuty: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Kolejne żargonowe wyrażenie, które chcemy przybliżyć to peanuty – lub nawet pisane jako pinaty – a oznacza ono sprawy drobne, tzw. orzeszki. Nazwa ta wzięła się od angielskiego peanuts – czyli orzeszków ziemnych. (Czytaj także: follow-up: definicja) Peanuty – przykładowe użycie Przykładowe użycie to np. konkluzja: „musimy jakoś preferencyjnie spłacić drobnych wierzycieli, wiele z ich […]

Priming lien: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Restrukturyzacja dotyczy bardzo często podmiotów, którym brakuje środków na bieżącą działalność. Dobrym wyjściem dla nich jest zdefiniowane już w ramach Słowniczka tzw. fresh money, czyli nowe finansowanie. Co to jest priming lien? Pomocne w jego uzyskaniu może być przyznanie tzw. priming lien, czyli finansowanie ratunkowe z wyższym pierwszeństwem względem wierzytelności zabezpieczonych. Polega ono na przyznaniu […]

Klauzula MAC: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Klauzula MAC? W dobie koronawirusa, coraz więcej osób zastanawia się nad stosowaniem instytucji rebus sic stantibus, czyli nadzwyczajnej zmiany stosunków. Czy jest to jednak jedyny sposób, gdy przykładowo parametry finansowe inwestycji drastycznie spadły? Otóż nie, gdyż często w transakcjach powołuje się klauzulę MAC – czyli Material Adverse Change. Co ona oznacza? Klauzula […]

One-off: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest one-off? Kolejnym wyrażeniem, które chcemy przybliżyć w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego, to one-off – oznacza ono dosłownie czynność pojedynczą, a żargonowo zdarzenia jednorazowe (mające wpływ na bilans). Czytaj także: Co to jest follow-up Przykładowe użycie pojęcia one-off Przykładowe użycie tego sformułowania to np. pytanie: „Mamy bilans zaciemniony przez trzy one-offy – czy […]

Letter of comfort: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Letter of comfort: definicja Letter of comfort – zwany czasem również letter of intent – to w dość dosłownym tłumaczeniu list intencyjny. Jest to rodzaj „słabego” zobowiązania, czyli generalnie potwierdzenie woli zawarcia umowy, lub tylko woli jej negocjacji w dobrej wierze. Listy intencyjne są wykorzystywane także w praktyce upadłościowo-restrukturyzacyjnej – np. przy chęci nabycia od […]

CoCos: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest Contingent Convertibles? Kolejny skrót, który chcemy przybliżyć w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego to CoCo lub CoCos – czyli Contingent Convertibles, z reguły odnoszone do obligacji (bonds). Wyrażenie to oznacza obligacje podlegające automatycznej konwersji na kapitał, po spełnieniu określonych warunków. (Czytaj także: Collateral: definicja) Przykładowe użycie pojęcia CoCos: Przykładowe użycie to: „Kończy nam […]

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dlaczego warto o nim wiedzieć?

  

Obecnie większość przedsiębiorców zmuszonych jest do przeprowadzenia różnego stopnia restrukturyzacji operacyjnej. Musi podejmować wiele trudnych decyzji biznesowych, m.in. dotyczących renegocjacji oraz wypowiadania umów z klientami lub z dostawcami, zmniejszenia wynagrodzeń, redukcji zatrudnienia czy proszenia o rozłożenie płatności na raty lub innych środków mogących poprawić płynność finansową. Jednak gdy takie działania będą niewystarczające, to może okazać […]

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny – czym się zajmuje i jak można uzyskać ten tytuł?

  

W 2019 r. weszły w życie przepisy, które ustanowiły m.in. nadzór Ministra Sprawiedliwości nad doradcami restrukturyzacyjnymi oraz wprowadziły osobną kategorię doradców tj. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Obecnie w Polsce na 1446 doradców restrukturyzacyjnych, zaledwie 35 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy. Czym zajmuje się kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny? Zgodnie ze zmienionymi […]

Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest hardship clasues? Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości. Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze. Zwrot ten ma tradycje anglosaskie. Przykładowe użycie pojęcia: W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie […]

Jak radzić sobie w sytuacji pogorszenia stanu finansów firmy w okresie pandemii? – Poradnik cz. 2

  

Obecnie mamy do czynienia z ciężkim okresem pandemii COVID-19. Wielu przedsiębiorców już ucierpiało przez epidemię. Działanie koronawirusa rozprzestrzeniło się na skalę światową. Warto jednak zastanowić się, jakie podjąć kroki, aby zminimalizować straty. Poniżej przedstawię możliwości jakie mogą podjąć przedsiębiorcy i spółki. Możliwość wsparcia i rozwiązania dla firm w okresie pandemii Najważniejszym pytaniem dla wszystkich przedsiębiorców […]

Przepisy prawne adekwatne do obecnie ciężkiej sytuacji przedsiębiorców oraz spółek – Poradnik cz. 1

  

,,Zostań w domu” – z pewnością wszyscy znamy to hasło. Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla osób, które martwią się o swoją przyszłość i przyszłość swoich biznesów – czyli dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach warto kontaktować się ze swoimi prawnikami lub doradcami zewnętrznymi, którzy zajmują się prawem upadłościowym oraz prawem restrukturyzacyjnym. Nie należy popadać w panikę, […]