Zawarcie układu w postępowaniu sanacyjnym z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 28.12.2017 r. został zawarty układ Klienta Kancelarii z Wierzycielami w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Za przyjęciem układu głosowało ponad 90% Wierzycieli obecnych na głosowaniu lub oddających głos korespondencyjnie, posiadających łącznie około 98% sumy wierzytelności. Specyfiką sprawy było to, że znaczną część Wierzycieli stanowili wierzyciele zagraniczni.

W sprawę ze strony Kancelarii byli zaangażowani Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny.

W aspekcie ekonomicznym, w tym w przygotowaniu propozycji układowych, testu prywatnego wierzyciela i planu restrukturyzacyjnego doradzała kancelaria ekspercka Marcina Kubiczka – www.kubiczekm.com

Wypowiedź Mec. Tatary dla Rzecz o Prawie

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny był gościem Red. M. Domagalskiego w programie Rzecz o Prawie, przygotowanym przez Rzeczpospolitą i opublikowanym w czwartek 14.12.2017 r.

Z wypowiedzią Mec. Tatary można zapoznać się pod linkiem: Rzecz_o_Prawie_Tatara

Udział Mec. Karola Tatary w międzynarodowej konferencji naukowej

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Efektywność regulacji prawnych dotyczących niewypłacalności osób fizycznych, która odbyła się w Warszawie w dniach 11-12.12.2017 r.

W czasie Konferencji, Mec. Tatara zaprezentował kluczowe zmiany w upadłości konsumenckiej. Wydarzenie było szeroko komentowane przez media.

Uwagi KE do programu pomocowego uregulowanego w Prawie Restrukturyzacyjnym

  

Komisja Europejska wniosła nieznaczne zastrzeżenia do programu pomocowego uregulowanego w art. 141 – 147 PR, który został notyfikowany KE w 2016 r. Wniesienie zastrzeżeń przez Komisję powinno jak najszybciej dać impuls ustawodawcy polskiemu do znowelizowania przepisów pod kątem uwzględnienia przedstawionych uwag, co skutkować będzie uznaniem przepisów art. 141 – 147 PR za dozwolony program pomocowy, a w konsekwencji przedsiębiorcy nie będą musieli uzyskiwać indywidualnych zgód Komisji Europejskiej w przypadku, gdy w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być udzielona pomoc publiczna.

W dalszym ciągu warunkiem braku uznania pomocy za pomoc publiczną jest pozytywny test prywatnego wierzyciela/inwestora.