Doradztwo Kancelarii przy ogłoszeniu upadłości Kefirek S.A.

  

Kancelaria doradzała Kefirek S.A. – dużej spółce z branży sprzedaży detalicznej, prowadzącej sieć sklepów spożywczych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a w tym w zawieszeniu postępowań egzekucyjnych na etapie zabezpieczenia majątku dłużnika.

Doradztwo prawne przy procesie o upadłość – Kefirek S.A.

Dzięki doradztwu Kancelarii udało się sprawnie przeprowadzić postępowanie oraz ogłosić upadłość, która chroni spółkę Kefirek S.A. od dalszych działań ze strony komorników i niektórych wierzycieli. W projekt są zaangażowani mec. Karol Tatara oraz mec. Tadeusz Grzesiak, a także partner Tomasz Musiał ze spółki End Up Restrukturyzacja, jako interim manager specjalizujący się tego typu operacjach.

Szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu z udziałem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.03.2019 r. mec. Karol Tatara, wspólnie z mec. Wojciechem Wandzlem oraz mec. Grzegorzem Pobożniakiem z Kancelarii KKG przeprowadzili w Rzeszowie szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu na temat odpowiedzialności za długi w biznesie.

Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej

Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  uczestniczyła Kancelaria, jednak w tym przypadku specyfika projektu polegała na tym, iż wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został pierwotnie oddalony przez sąd, natomiast na skutek zażalenia sąd II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd upadłościowy. W postępowaniu przed sądem upadłościowym toczącym się na skutek uchylenia postanowienia przez sąd II instancji, wniosek o pre-pack został przez Kancelarię zmodyfikowany w ten sposób, że ostatecznie uzyskał akceptację Syndyka i Sądu upadłościowego, który tym razem zatwierdził pre-pack zgodnie z wnioskiem Kancelarii.

W projekt zaangażowany był mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. 

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa PFL FABLOK

  

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu Kancelarii, w dniu 18.03.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw FABLOK S.A. w upadłości likwidacyjnej, w ramach trwającego już ponad 5 lat postępowania upadłościowego FABLOK, w którym Kancelaria doradzała inwestorowi.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa FABLOK – skutki gospodarcze i społeczne

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa daje szansę na nowe otwarcie FABLOKu, co tym bardziej cieszy, iż spółka ta obchodzi w tym roku 100-lecie działalności, a ponadto przyczyni się do zachowania, oraz rozwoju miejsc pracy w regionie.

Nabywcą FABLOKu jest spółka Martech-Plus, natomiast wartość transakcji jest poufna.

Projekt z ramienia Kancelarii nadzorują Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Mateusz Palian – radca prawny.

Wykład mec. Karola Tatary na studiach podyplomowych na WPiA UJ

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.03.2019 r. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – przeprowadził wykład na studiach podyplomowych dla Sędziów i Prokuratorów, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ – na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, a niektóre poruszane wątki wywołały żywą dyskusję.