Doradztwo Kancelarii przy ogłoszeniu upadłości Kefirek S.A.

  

Kancelaria doradzała Kefirek S.A. – dużej spółce z branży sprzedaży detalicznej, prowadzącej sieć sklepów spożywczych w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a w tym w zawieszeniu postępowań egzekucyjnych na etapie zabezpieczenia majątku dłużnika.

Doradztwo prawne przy procesie o upadłość – Kefirek S.A.

Dzięki doradztwu Kancelarii udało się sprawnie przeprowadzić postępowanie oraz ogłosić upadłość, która chroni spółkę Kefirek S.A. od dalszych działań ze strony komorników i niektórych wierzycieli. W projekt są zaangażowani mec. Karol Tatara oraz mec. Tadeusz Grzesiak, a także partner Tomasz Musiał ze spółki End Up Restrukturyzacja, jako interim manager specjalizujący się tego typu operacjach.

Szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu z udziałem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26.03.2019 r. mec. Karol Tatara, wspólnie z mec. Wojciechem Wandzlem oraz mec. Grzegorzem Pobożniakiem z Kancelarii KKG przeprowadzili w Rzeszowie szkolenie dla Podkarpackiego Klubu Biznesu na temat odpowiedzialności za długi w biznesie.

Zatwierdzenie pre-packu przez Sąd upadłościowy w Bielsku-Białej z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży wydobycia surowców oraz inwestorowi w skutecznej modyfikacji złożonego wniosku w Sądzie upadłościowym w Bielsku-Białej dotyczącym zatwierdzenia warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Tryb zatwierdzenia pre-packu przez sąd w Bielsku-Białej

Jest to kolejny zatwierdzony przez sąd upadłościowy pre-pack, w którym  uczestniczyła Kancelaria, jednak w tym przypadku specyfika projektu polegała na tym, iż wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży został pierwotnie oddalony przez sąd, natomiast na skutek zażalenia sąd II instancji przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd upadłościowy. W postępowaniu przed sądem upadłościowym toczącym się na skutek uchylenia postanowienia przez sąd II instancji, wniosek o pre-pack został przez Kancelarię zmodyfikowany w ten sposób, że ostatecznie uzyskał akceptację Syndyka i Sądu upadłościowego, który tym razem zatwierdził pre-pack zgodnie z wnioskiem Kancelarii.

W projekt zaangażowany był mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny. 

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa PFL FABLOK

  

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wsparciu Kancelarii, w dniu 18.03.2019 r. została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Pierwszej Fabryki Lokomotyw FABLOK S.A. w upadłości likwidacyjnej, w ramach trwającego już ponad 5 lat postępowania upadłościowego FABLOK, w którym Kancelaria doradzała inwestorowi.

Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa FABLOK – skutki gospodarcze i społeczne

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa daje szansę na nowe otwarcie FABLOKu, co tym bardziej cieszy, iż spółka ta obchodzi w tym roku 100-lecie działalności, a ponadto przyczyni się do zachowania, oraz rozwoju miejsc pracy w regionie.

Nabywcą FABLOKu jest spółka Martech-Plus, natomiast wartość transakcji jest poufna.

Projekt z ramienia Kancelarii nadzorują Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Mateusz Palian – radca prawny.

Wykład mec. Karola Tatary na studiach podyplomowych na WPiA UJ

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 16.03.2019 r. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – przeprowadził wykład na studiach podyplomowych dla Sędziów i Prokuratorów, organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ – na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, a niektóre poruszane wątki wywołały żywą dyskusję.

Cash sweep: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Cash sweep: definicja

Co to jest cash sweep? Niejednokrotnie w propozycjach układowych stosuje się i proponuje mechanizmy szybszej spłaty wierzycieli, np. w miarę istotnej poprawy sytuacji finansowej dłużnika. Dla takiej możliwości czasami używa się tzw. mechanizmu cash sweep, który można przetłumaczyć jako „wykorzystanie wolnych środków„.

Mechanizm cash sweep polega na zablokowaniu środków finansowych na rachunkach, co ma posłużyć większej spłacie zobowiązań w stosunku do wierzycieli, lub też ogólnie określa się tak ogólną możliwość przewidzenia wyższych niż w pierwotnej wysokości spłat, bardzo często dookreślając, kiedy możliwość taka się ziści. (Czytaj także: Asety: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu Cash sweep:

Przykładowe użycie wykorzystuje się nawet w Sądach, gdzie w propozycjach układowych można czasem znaleźć sformułowania „Mechanizm szybszej spłaty (cash sweep)”, a w dialogu menedżerów może on wyglądać np. tak „Bank zgodzi się na układ, tylko pod warunkiem wprowadzenia cash sweep, abyśmy nie cieszyli się za długo, jeśli nasz planowany choć niepewny kontrakt wypali w 100%”.