Artykuły Prawników Kancelarii w DR nr 21 [3/2020]

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (nr 21 [3/2020]) zostały opublikowane dwa artykuły Prawników naszej Kancelarii.

W artykule Wybrane problemy z zakresu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego mec. Karol Tatara oraz Łukasz Trela przedstawiają jeden z punktów widzenia na nowy instrument dostępny dla restrukturyzacji w Polsce. W aktualnym numerze DR znajdują się jeszcze dwa artykuły na temat UPR.

Z kolei w glosie do wyroku WSA we Wrocławiu, sygn. akt I SA/Wr 369/19, mec. Łukasz Trela i Mateusz Kaliński, LL.M. komentują ważne orzeczenie sądu administracyjnego, które dotyczy rozumienia obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Komentowane orzeczenie staje w kontrze do dominującej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, ale jest zgodne z celem i istotą postępowania upadłościowego, prawidłowo akcentując brak obowiązku zgłoszenia wniosku upadłościowego w przypadku istnienia jednego wierzyciela.

Artykuł z komentarzami mec. Tatary w Gazecie Bankowej – 9/2020

  

W najnowszym wydaniu – nr 9/2020 (1233) Miesięcznika Gazeta Bankowa ukazał się artykuł Szybka terapia dla firm, autorstwa red. Piotra Rosika na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, z wypowiedziami m.in. mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Zachęcamy do lektury!