Artykuł prawników Kancelarii w INSOL Europe Inside Story

  

Z satysfakcją informujemy, że w majowym wydaniu Inside Story – magazynu INSOL Europe ukazał się artykuł prawników naszej Kancelarii – Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego oraz Mateusza Kalińskiego, LL.M. na temat pre-packu w Polsce.

Artykuł nosi tytuł Pre-pack – Great opportunity for creditors, debtors and investors in Polish bankruptcy law i można się z nim zapoznać na stronie INSOL Europe: Inside_stories_INSOL_Europe

Prawomocne zatwierdzenie układu częściowego w przyspieszonym post. układowym z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w sprawie przyjęcia przez Klienta układu częściowego w przyspieszonym postępowaniu układowym. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia tak przyjętego układu jest już prawomocne i daje Klientowi możliwość realizacji przyjętego układu.

Oznacza to, że – wypracowane przy udziale Kancelarii – propozycje układowe oraz kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym okazały się w pełni poprawne i zgodne z przepisami prawa, a także satysfakcjonujące dla Wierzycieli, którzy przyjęli układ częściowy.