Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań układowych w Polsce

  

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych w Polsce postępowań o otwarcie postępowania układowego. Postępowanie to toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydziale VIII Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych i zakończyło się wydaniem 14.11 br. postanowienia o otwarciu postępowania układowego.

Postępowanie układowe jest jednym z 4 postępowań restrukturyzacyjnych dostępnych od stycznia br. dla przedsiębiorców znajdujących się w kryzysie. Ich celem jest przeprowadzenie restrukturyzacji – głównie poprzez zawarcie układu z wierzycielami, ale także innymi środkami, do których ułatwiony dostęp daje ustawa – Prawo restrukturyzacyjne.

Prawomocnie zatwierdzony układ, w którym Kancelaria doradzała przy formułowaniu propozycji układowych

  

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 07.11.2016 r. Sądu upadłościowy stwierdził prawomocność postanowienia o zatwierdzeniu układu zawartego na zgromadzeniu wierzycieli Klienta, któremu Kancelaria doradzała w zakresie sformułowania ostatecznych propozycji układowych. Doradztwo Kancelarii koncentrowało się na sformułowaniu propozycji układowych, pod kątem ich  zgodności z krajowym i europejskim prawem dotyczącym pomocy publicznej.

Warto zaznaczyć, że w wypadku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, gdy restrukturyzacji na mocy układu podlegać mają także wierzytelności publicznoprawne, wymogiem koniecznym dla ich zatwierdzenia przez Sąd jest zgodność z przepisami prawa dotyczącymi pomocy publicznej bądź też wykazanie w sposób określony właściwymi unijnymi i krajowymi regulacjami, tj. przez przeprowadzenie testu  prywatnego wierzyciela lub testu prywatnego inwestora, że układ nie będzie stanowił niedozwolonej pomocy publicznej.

W zakresie oceny przesłanek testu  prywatnego wierzyciela Kancelaria i Klient współpracowały z kancelarią ekspercką Marcina Kubiczka (http://kubiczekm.com/).

Mec. Karol Tatara prelegentem na Kongresie INSO 2016

  

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara uczestniczył w VIII Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego INSO 2016 oraz wygłosił referat pt. Dlaczego warto sięgać po pre-pack?

Kongres odbył się w dniach 03-04.11.2016 r. w Warszawie, a jego organizatorem był Instytut Allerhanda.