Free float: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Wiele z restrukturyzowanych podmiotów to spółki akcyjne, a zdarzają się także – wydaje się, że coraz częściej – spółki publiczne.

Co to jest Free float?

Dla nich może być użyteczne w rozmowach i w żargonie restrukturyzacyjnym sformułowanie free float, czyli akcje w wolnym obrocie. (Czytaj także: DStI: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia:

Przykładowe użycie to chociażby stwierdzenie: „Będziemy mieć problem z ustaleniem beneficjenta rzeczywistego, nasze akcje są free float.

Metodyka odpowiedniości KNF a prawo upadłościowe

  

Treść metodyki odpowiedniości Komisji Nadzoru Finansowego:

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Metodyka dotyczy również obszarów zainteresowania naszej Kancelarii, gdyż co do zasady niekorzystnie ocenia ona wystąpienie niewypłacalności w obszarze zainteresowanego np. członka zarządu Banku, czy też zaangażowania operacyjnego w podmiot, który doświadczył niewypłacalności.

Ocena Kancelarii:

W naszej wstępnej opinii, o ile wypada zgodzić się, że zła osobista sytuacja finansowa osoby zainteresowanej może budzić uzasadnione wątpliwości np. co do zdolności do zarządzania finansami innych (a w tym jednostek zainteresowania publicznego, jakimi są np. Banki), choć nie powinno tutaj być kategorycznych stwierdzeń, z uwagi na mnogość sytuacji losowych, które mogą dotknąć nawet najbardziej rzetelnego i kompetentnego menedżera, o tyle cokolwiek inaczej, niż KNF, oceniamy zaangażowanie w działalność podmiotu, dotkniętego niewypłacalnością.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że upadłość jest naturalnym zjawiskiem w gospodarce rynkowej, a menedżerów którzy sprawnie przeprowadzą zarządzanie podmiotem doświadczającym trudności finansowych powinno się premiować, a nie piętnować.

Stąd też, warto wskazać, że przyjęcie powyższego kryterium przy metodyce oceny odpowiedniości jest zabiegiem słusznym i uzasadnionym, o tyle praktyka powinna dostrzegać tutaj różne sytuacje – np. również menedżerów specjalizujących się w zarządzaniu operacyjnym podmiotów dotkniętych niewypłacalnością, lub zagrożeniem niewypłacalnością.

Przeczytaj również jak wygląda przymusowa restrukturyzacja w artykule na Blogu Kancelarii.

Wykład mec. Karola Tatary o pre-packu na studiach podyplomowych

  

Interesujący wykład Karola Tatary na Uniwersytecie Jagiellońskim

W dniu 25.01.2020 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wygłosił wykład na temat przygotowanej likwidacji (pre-pack) w ramach studiów podyplomowych z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną, organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przeczytaj również na czym polega przymusowa restrukturyzacja PBS oraz jak wygląda postępowanie wykreślenie z KRS.

Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

  

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji.

Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z upadłością oraz z restrukturyzacją prowadzoną w ramach jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych uregulowanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne.

Rzeczywiście, w początku obowiązywania Prawa restrukturyzacyjnego, restrukturyzacja banków była możliwa w ramach tego reżimu prawnego.

Niemniej w dniu 09.10.2016 r. zasadniczo weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która implementowała do polskiego porządku prawnego Dyrektywę BRR przewidującą dla banków specjalną procedurę resolution.

W przypadku Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, BFG zdecydowało się skorzystać z instytucji pomostowej, czyli instrumentu przymusowej restrukturyzacji. Zakłada on wykorzystanie podmiotu, którego jedynym akcjonariuszem lub podmiotem dominującym jest BFG, utworzony w celu przeniesienia na ten podmiot praw udziałowych podmiotu w restrukturyzacji, jego przedsiębiorstwa albo praw majątkowych lub zobowiązań podmiotu w restrukturyzacji w celu kontynuowania w całości lub części działalności prowadzonej przez podmiot w restrukturyzacji. Instytucją pomostową jest Bank Nowy BFG S.A.

Najprościej pisząc, instrument instytucji pomostowej polega na niejako podstawieniu innego podmiotu, który w zamierzeniu ma przejąć działalność podmiotu restrukturyzowanego.

Pozostałe instrumenty przymusowej restrukturyzacji, które mogły być zastosowane przez BFG to:

  1. Przejęcie przedsiębiorstwa;
  2. Umorzenie lub konwersja zobowiązań;
  3. Wydzielenie praw majątkowych.

Instrumenty te są stosowane w celu utrzymania stabilności finansowej, w szczególności przez ochronę zaufania do sektora finansowego i zapewnienie dyscypliny rynkowej, a także ochrony deponentów i inwestorów i środków powierzonych podmiotowi restrukturyzowanemu przez jego klientów.

Będziemy przyglądać się przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku. Zachęcamy również do lektury podstawowych pojęć z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na naszym blogu, m.in. DStI: definicja oraz FPA: definicja.

Karol Tatara w rankingu WWL Restructuring & Insolvency 2020

  

Ranking WWL Restructuring & Insolvency 2020 Karol Tatara

Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – znalazł się wśród wiodących prawników w Polsce z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, wg. Rankingu Who’s Who Legal Restructuring & Insolvency 2020.

Więcej informacji, jak i cały ranking znajdą Państwo na stronie: https://whoswholegal.com/practice-area/restructuring-insolvency

Zachęcamy również do do przeczytania o udziale prawników Kancelarii Tatara w projekcie Doing Business 2020.

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest DStI?

Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia.

W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej podmiotu. (Czytaj także: FPA: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia DStI

Przykładowe użycie to chociażby uwaga: „Musimy pilnować wskaźnika DStI – staramy się o duży kredyt i nie wiadomo, jak oceni nas analityk banku”.