X Jubileuszowy Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2018 – 09.11, Warszawa

  

Informujemy, iż w dniu 09.11.2018 r. (piątek), w Sali pod Kopułą w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbędzie się X Jubileuszowy Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego INSO 2018.

Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – będzie moderatorem panelu legislacyjnego pt. „Nowa upadłość konsumencka. Szanse i zagrożenia”. W czasie panelu wiele miejsca ma być poświęcone projektowanym zmianom w przepisach dot. tzw. upadłości konsumenckiej.

Zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu, które pozwoli na wymianę doświadczeń w szeroko pojętej materii prawa związanego z niewypłacalnością.

Więcej informacji o planowanym Kongresie INSO 2018 , w tym możliwość rejestracji, znajdą Państwo na stronie internetowej: www.inso.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Konwersja wierzytelności na akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym

  

W praktyce stosunkowo często zdarzają się propozycje układowe przewidujące konwersję wierzytelności na akcje dłużnych spółek. Takie rozwiązania są bardzo interesujące, jednak wierzyciele powinni pamiętać o kilku aspektach objęcia takich akcji.

Ważne informacje przy konwersji wierzytelności na akcje dłużnych spółek

Ponadto, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami z Prawa restrukturyzacyjnego, prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje uregulowania Kodeksu spółek handlowych – w zakresie czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki, objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu. Jest to znaczne ułatwienie w istotny sposób usprawniające proces konwersji wierzytelności na akcje w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Co jeszcze należy wiedzieć o konwersji wierzytelności?

Z punktu widzenia wierzyciela, który ma stać się akcjonariuszem, istotne jest także ustalenie od kiedy nowe akcje uczestniczą w dywidendzie, oraz jaka jest treść statutu dłużnej spółki – co umożliwi ocenę, czy wierzyciel – a w tym obligatariusz – będzie zainteresowany konwersją jego wierzytelności i trwaniem w spółce, czy też będzie w niedługim czasie po finalizacji całej operacji szukał zainteresowanego nabywcy na posiadane akcje. (Czytaj także: Defense file: definicja).

Udział Mec. Karola Tatary w Kongresie INSOL Europe

  

Informujemy, że w dniach 04-07.10.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Kongresie INSOL Europe w Atenach.

INSOL Europe to międzynarodowa organizacja zrzeszająca prawników zajmujących się kwestiami związanymi z niewypłacalnością.

Upadają głównie małe firmy?

  

Czy upadłość dotyczy tylko małych firm?

Puls Biznesu donosi – za Euler Hermes (tekst znajduje się tutaj: https://www.pb.pl/bankrutuja-glownie-male-spolki-940797) – że z analizy Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż upadłość ogłaszają głównie małe i średnie przedsiębiorstwa z obrotami do 20 mln złotych, działające lokalnie.

Euler Hermes wskazuje także, że zwiększa się liczba ogłaszanych upadłości w stosunku do ubiegłego roku.

Obserwacje te nie muszą wcale oznaczać zapaści gospodarczej, czy też jakichś trudności w prowadzeniu biznesu, a wręcz – poniekąd odwrotnie – w ocenie Kancelarii świadczą o zwiększaniu się świadomości prawnej przedsiębiorców i podejmowaniu racjonalnych działań w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Należy bowiem wskazać, że upadłość nie jest formą stygmatyzacji przedsiębiorcy, czy rzekomo słabego zarządzania, ale raczej wypadkową różnych czynników, na które nierzadko przedsiębiorcy czy członkowie zarządu nie mają wpływu. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w takiej sytuacji, pozwala niejednokrotnie obronić menedżerów przed ich osobistą odpowiedzialnością za długi zarządzanych podmiotów.

Upadki małych i dużych przedsiębiorstw

Odnośnie natomiast konkluzji – która stała się tytułem przedmiotowego artykułu – że upadają głównie firmy z sektora MŚP o stosunkowo niskich obrotach, to jest ona jak najbardziej naturalną konsekwencją struktury polskiej gospodarki, przy czym nie można zapominać, że upadłości dużych – lub nawet bardzo dużych podmiotów w Polsce się zdarzają. Coraz większe jest także zainteresowanie wśród dużych graczy procedurami restrukturyzacyjnymi, co świadczy o przyspieszaniu analiz przynajmniej zagrożenia niewypłacalnością.