Severability: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Zwrot „severability” oznacza w żargonie prawniczym nic innego jak tzw. klauzula salwatoryjna, przybierająca postać postanowienia umownego, przewidującego, że w razie nieważności lub bezskuteczności określonych postanowień, pozostałe pozostają w mocy.

Dosłowne tłumaczenie to przykładowo rozdzielność postanowień, które jednak nie do końca oddaje sens podobnych zwrotów.

Czytaj także: co to jest incremental facility?

Severability – przykładowe użycie

W kontekście restrukturyzacyjnym przykładowe użycie to chociażby pytanie: „Tak, mamy umowę dzierżawy przedsiębiorstwa od syndyka, obszerną, ale czy jest tak klauzula salwatoryjna? Czy syndyk przy negocjacjach nie obstawał przy severability?”

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego