Wybór Mec. Karola Tatary Prodziekanem KIDR ds. Legislacji

  

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – został wybrany w dniu 28.04.2017 r. Prodziekanem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych ds. Legislacji.

Serdecznie gratulujemy!

Prelekcja Mec. Karola Tatary na KongRes 2017

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wygłosił prelekcję na temat „Pre-pack – refleksje po roku stosowania instytucji – wraz z postulatami de lege ferenda” – w czasie IV Polskiego Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego przez Instytut Allerhanda, który odbył się w Warszawie w dniach 27-28.04.2017 r.

Udział Kancelarii w przygotowaniu Raportu na temat funkcjonowania pre-packu

  

Kancelaria wzięła udział w przygotowaniu Raportu w ramach Monitoringu Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego: Pre-pack – instytucja przygotowanej likwidacji w pierwszym roku obowiązywania w Polsce.

Raport został zaprezentowany na konferencji prasowej w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie w dniu 25.04.2017 r.

W czasie konferencji prezentującej Raport Mec. Tatara wskazał m.in.: Polska awansowała w rankingu Doing Business Banku Światowego właśnie m.in. z powodu (…) wejścia w życie Prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji Prawa upadłościowego, oraz – podkreślając zalety pre-packu: Niewypłacalność to jest zjawisko naturalne w gospodarce rynkowej. (…) Celem prawa upadłościowego jest bycie regulatorem gospodarki rynkowej, a najgorsze dla gospodarki są aktywa niepracujące, (…) puste, zdewastowane nieruchomości, upadły deweloper, „dziura w ziemi” i zrozpaczeni nabywcy, fabryki, które nie produkują. (…) Dzięki pre-packowi można nabyć przedsiębiorstwo, póki ono jeszcze funkcjonuje. Czas ma tutaj kluczową rolę. [źródło: http://finanse.wp.pl/martykul.html?wid=18758425&kat=1034079]

Raport jest dostępny do pobrania pod linkiem: Raport_pre_pack_monitoring_Sadow – został on przygotowany przez Fundację Court Watch Polska, we współpracy z Instytutem Prawa Restrukturyzacyjnego, Upadłościowego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego oraz Kancelarią Marcin Kubiczek.

Intercreditor agreement: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa: intercreditor agreement

W toku procesów upadłościowych czy restrukturyzacyjnych czasem zdarza się, że wierzyciele zawierają porozumienia np. co do sposobu dochodzenia roszczeń, czy też składania środków zaskarżenia. Takie porozumienia określa się jako intercreditor agreement.

Żargonowe użycie intercreditor agreement

Przykład żargonowego użycia tego sformułowania to chociażby propozycja: „Czy zamierzacie zawrzeć z nami intercrediotr agreement dot. naszego wspólnego dłużnika – Y S.A.?”

Ranking Rzeczpospolitej 2017

  

Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”:

  1. Nasza Kancelaria znalazła się na I miejscu wśród kancelarii rekomendowanych w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – zaraz za liderem – kancelarią Zimmerman i Wspólnicy;
  2. Karol Tatara został wskazany jako rekomendowany prawnik w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – tuż za liderem, Mec. Piotrem Zimmermanem, na I pozycji, ex aequo z Mec. Patrykiem Filipiakiem;
  3. Kancelaria została wyróżniona jako jedna z kancelarii obsługujących jedną z wiodących transakcji roku – za doradztwo na rzecz Kopex S.A. w procesie restrukturyzacji tej spółki – przejęcie kontroli nad Kopex S.A. przez grupę kapitałową TDJ (innym doradcą Kopex S.A. była Allen&Overy).

Układ częściowy – nowy sposób na restrukturyzację niektórych zobowiązań przedsiębiorstwa

  

Rozwiązaniem mogącym pomóc przedsiębiorcy w sytuacji problemów z obsługą tylko wybranych zobowiązań, np. względem instytucji finansowych jest układ częściowynowa instytucja prawa, funkcjonująca w polskim prawie od 01.01.2016 r.

Układ częściowy – informacje

Układ częściowy może być zawarty w ramach postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego lub – wyjątkowo – w postępowaniu sanacyjnym. Polega on na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo.

Czytaj także: Odpowiedzialność prokurenta za zaległości podatkowe

Układ częściowy a prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzowane tą drogą wierzytelności powinny być wyodrębnione w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria – co pozwala na zabezpieczenie praw wierzycieli.

Aby układ częściowy mógł zostać przyjęty, niezbędne jest uzyskanie poparcia co najmniej połowy wierzycieli, posiadających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności objętych układem częściowym.

Układ częściowy w restrukturyzacji pozwala również – w pewnych sytuacjach – na objęcie nim wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, nawet bez ich zgody. Kancelaria posiada już doświadczenie związane z doradztwem dla dłużników, którzy zawierali układy częściowe – w tym przyjętym w marcu 2017 r. układem częściowym przed Sądem Restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią.

Waiver: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Co to jest waiver?

Sformułowanie „waiver” oznacza z języka angielskiego „zrzeczenie się” lub „rezygnację” – np. z przysługujących określonemu podmiotowi uprawnień.

Określenie to często pojawia się w anglojęzycznych umowach, np. w postanowieniach typu: „The waiver by either Party of any right under this Agreement shall not prevent the subsequent enforcement of that right and shall not be interpreted as a waiver of any other or subsequent right„.

 

Czytaj także Fire sale: definicja.

Przykładowe użycie pojęcia waiver

Natomiast w żargonowym języku polskim, możliwe jest wykorzystanie tego sformułowania np. w zdaniu: „My zrobimy waiver, a w zamian za to oczekujemy dodatkowego wynagrodzenia”.