Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

IBR: definicja Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review. Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed...

Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Default: definicja Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji. Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci...

White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

White Wash: definicja Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy „White Wash”, czy też procedurę White Wash. Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich...

Pari Passu: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Pari Passu: definicja Pisaliśmy już na blogu o pojęciu super senior, z którym związane jest także alternatywne wyrażenie pari-passu, trochę przeciwstawne do super senior, gdyż oznacza wywodząc tłumaczenie jeszcze z języka łacińskiego „równym krokiem„. Jest...

NINA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

NINA: definicja Wśród popularnych skrótów związanych czasami z sytuacją niewypłacalnościową – zwłaszcza w ujęciu konsumenckim jest NINA, czyli No Income, No Assets – brak dochodów ani majątku, lub też NINJA – No Income, No Job, (No) Assets –...

FICE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

FICE: definicja FICE to zarówno skrót od „financial instruments (with) characteristics (of) equity”, jak też skrótowe, żargonowe określenie – tłumaczenie skrótu, czyli instrumenty finansowe o charakterystyce kapitału. Jest to określenie mające – w...

Cram down: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Cram down: definicja Za sprawą prawa Unii Europejskiej, również w Polsce wyrażenie cram down staje się coraz bardziej popularne. Dosłownie oznacza ono „wepchnać” jednak w żargonie restrukturyzacyjnym jest jednoznacznie kojarzone – w pewnym...

Asety: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Asety: definicja Naleciałości i spolszczenia z języka angielskiego są coraz popularniejsze w żargonie restrukturyzacyjnym, podobnie jest z wyrażeniem „asety” na określenie aktywów. Źródłem tego sformułowania jest oczywiście zwrot „assets„,...

Cash sweep: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

Cash sweep: definicja Niejednokrotnie w propozycjach układowych stosuje się i proponuje mechanizmy szybszej spłaty wierzycieli, np. w miarę istotnej poprawy sytuacji finansowej dłużnika. Dla takiej możliwości czasami używa się tzw. mechanizmu cash sweep, który można...