Shortfall: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Shortfall? Sformułowanie shortfall w języku biznesu – ale i polityki – oznacza także dziurę (np. budżetową), lub – bardziej generalnie – brak, niedobór. W tematyce restrukturyzacyjnej może to być użyte np. w kontekście braku środków...

DCF: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DCF? Żargonowym skrótem często używanym nie tylko w tematach restrukturyzacyjnych, ale również w finansach i wycenach jest DCF. Skrót ten oznacza discounted cash flow, czyli metodę wyceny zdyskontowanych przepływów finansowych. Samo pojęcie cash flow już...

Fulcrum claim: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Fulcrum claim? Kolejny zwrot mający znaczenie głównie w przypadku restrukturyzacji, to fulcrum claim. Wyrażenie to dosłownie oznacza z angielskiego wierzytelność podpierającą, gdyż samo „fulcrum” to punkt podparcia, lub środek podparcia. W...

Free float: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Wiele z restrukturyzowanych podmiotów to spółki akcyjne, a zdarzają się także – wydaje się, że coraz częściej – spółki publiczne. Co to jest Free float? Dla nich może być użyteczne w rozmowach i w żargonie restrukturyzacyjnym sformułowanie free float,...

Metodyka odpowiedniości KNF a prawo upadłościowe

Treść metodyki odpowiedniości Komisji Nadzoru Finansowego: Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Metodyka dotyczy również obszarów zainteresowania naszej...

Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z...

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DStI? Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia. W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej...

FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest FPA? Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA. Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko. Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki...