Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Kilka słów wstępnych o przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku W mediach bardzo dużo uwagi poświęcono ostatnio wszczęciu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny pierwszej w Polsce przymusowej restrukturyzacji. Przymusowa restrukturyzacja jest czasem mylona z...

DStI: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DStI? Skrót DStI oznacza Debt Service to Income, co może być przetłumaczone jako odsetek dochodu przeznaczanego na obsługę zadłużenia. W sytuacjach przed-upadłościowych lub restrukturyzacyjnych może on być znaczny, co wpływa na ocenę kondycji finansowej...

FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest FPA? Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA. Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko. Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki...

BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest BEPS? BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także:...

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest LtV? Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w...

Follow-up: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Follow-up? Popularne zwłaszcza przy organizacji pracy wyrażenie follow-up oznacza dosłownie pewnego rodzaju kontynuację, nawiązanie do czegoś, pociągnięcie wątku. W żargonie określa się tak np. maila po spotkaniu z Klientem, w którym krótko podsumowuje się...

Cashpooling: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Cashpooling? Cashpooling, to nie tylko żargonowe wyrażenie często opisujące sytuacje rozwiązań finansowych dla grup kapitałowych, ale również nazwa instrumentu finansowego oferowanego przez Banki lub inne instytucje finansowe. Na czym polega? Cashpooling...

MoU: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest MoU? Skrót MoU oznacza Memorandum of Understanding, czyli żargonowo protokół ustaleń. Jest to dokument z reguły podpisywany przez obie strony np. transakcji dot. przyszłych czynności i pewnego podziału kompetencji. (Czytaj także: DIP: definicja)....