BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest BEPS? BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także:...

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest LtV? Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie. Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w...

Follow-up: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Follow-up? Popularne zwłaszcza przy organizacji pracy wyrażenie follow-up oznacza dosłownie pewnego rodzaju kontynuację, nawiązanie do czegoś, pociągnięcie wątku. W żargonie określa się tak np. maila po spotkaniu z Klientem, w którym krótko podsumowuje się...

Cashpooling: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest Cashpooling? Cashpooling, to nie tylko żargonowe wyrażenie często opisujące sytuacje rozwiązań finansowych dla grup kapitałowych, ale również nazwa instrumentu finansowego oferowanego przez Banki lub inne instytucje finansowe. Na czym polega? Cashpooling...

MoU: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest MoU? Skrót MoU oznacza Memorandum of Understanding, czyli żargonowo protokół ustaleń. Jest to dokument z reguły podpisywany przez obie strony np. transakcji dot. przyszłych czynności i pewnego podziału kompetencji. (Czytaj także: DIP: definicja)....

DIP: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DIP? Skrót DIP to w żargonie restrukturyzacyjnym nic innego jak Debtor in Possession, czyli specyficzna instytucja prawa amerykańskiego, gdzie upadły działa i funkcjonuje w obrocie pomimo ogłoszenia upadłości. Szczególnie często skrót ten używa się jako DIP...

TUPE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest TUPE? Kolejny skrót, związany z szeroko rozumianymi restrukturyzacjami, to TUPE, czyli z angielska Transfer of Undertaking Protection of Employment. Oznacza to ochronę praw pracowniczych w przypadku transferu (przejścia) przedsiębiorstwa. Skrótowo Dyrektywę...