Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

DIP: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest DIP? Skrót DIP to w żargonie restrukturyzacyjnym nic innego jak Debtor in Possession, czyli specyficzna instytucja prawa amerykańskiego, gdzie upadły działa i funkcjonuje w obrocie pomimo ogłoszenia upadłości. Szczególnie często skrót ten używa się jako DIP...

TUPE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest TUPE? Kolejny skrót, związany z szeroko rozumianymi restrukturyzacjami, to TUPE, czyli z angielska Transfer of Undertaking Protection of Employment. Oznacza to ochronę praw pracowniczych w przypadku transferu (przejścia) przedsiębiorstwa. Skrótowo Dyrektywę...

UBO: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest UBO? Kolejnym skrótem, który przybliżamy w ramach Słowniczka Żargonu Restrukturyzacyjnego jest UBO, za czym kryje się „Ultimate Business Owner” – lub „Ultimate Beneficial Owner”, czyli przekładając na język polski...

Defense file: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest defense file? Kolejnym zwrotem, nieco powiązanym z GAAR, gdyż dotyczącym również prawa podatkowego (aczkolwiek nie wyłącznie) jest defense file. Tym żargonowym wyrażeniem określa się dokumentację zabezpieczającą i uzasadniającą pewne decyzje, np. w razie...

Minutki: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Minutki: definicja Żargonowe, spolszczone wyrażenie „Minutki” jako określenie notatek ze spotkania, wzięło się z angielskiego „Minutes of the Meeting„, czyli dokładnie notatek sporządzanych w czasie spotkań, w skrócie również często używanym...

GAAR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest GAAR? Ostatnio popularne sformułowanie to skrót GAAR, czyli po polsku klauzula obejścia prawa podatkowego, lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W kontekście restrukturyzacyjnym może być użyta np. jako analiza podatkowych skutków wybranych modeli...

Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Book building: definicja Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building. Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie...

IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

IBR: definicja Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review. Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed...