Warning: A non-numeric value encountered in /blog/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5806

Minutki: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Minutki: definicja Żargonowe, spolszczone wyrażenie „Minutki” jako określenie notatek ze spotkania, wzięło się z angielskiego „Minutes of the Meeting„, czyli dokładnie notatek sporządzanych w czasie spotkań, w skrócie również często używanym...

GAAR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Co to jest GAAR? Ostatnio popularne sformułowanie to skrót GAAR, czyli po polsku klauzula obejścia prawa podatkowego, lub klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. W kontekście restrukturyzacyjnym może być użyta np. jako analiza podatkowych skutków wybranych modeli...

Book building: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Book building: definicja Zwrotem czasem występującym przy okazji nie tylko rynku kapitałowego, ale szeroko rozumianej restrukturyzacji jest również book building. Sformułowanie to odnosi się do budowania księgi popytu, ale może też być traktowane jako zbieranie...

IBR: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

IBR: definicja Kolejny, bardzo często używany żargonowy skrót to IBR, z angielska Independent Business Review. Jest to narzędzie używane do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej np. przedmiotu transakcji – również w sytuacji inwestycji w distressed...

Default: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Default: definicja Na rynku obligacji często można spotkać się z żargonowym określeniem „default” dla sytuacji, w której emitent nie wykupił terminowo obligacji. Taka sytuacja jest częsta w kontekście upadłościowo-restrukturyzacyjnym, gdyż emitenci...

White Wash: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

White Wash: definicja Również w procedurach restrukturyzacyjnych można spotkać żargonowe określenia używane na co dzień w prawie spółek, a do takich zaliczamy White Wash, czy też procedurę White Wash. Jest to określenie na uregulowaną na gruncie polskich regulacji w...

Pari Passu: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

Pari Passu: definicja Pisaliśmy już na blogu o pojęciu super senior, z którym związane jest także alternatywne wyrażenie pari-passu, trochę przeciwstawne do super senior, gdyż oznacza wywodząc tłumaczenie jeszcze z języka łacińskiego „równym krokiem„. Jest...

NINA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

NINA: definicja Wśród popularnych skrótów związanych czasami z sytuacją niewypłacalnościową – zwłaszcza w ujęciu konsumenckim jest NINA, czyli No Income, No Assets – brak dochodów ani majątku, lub też NINJA – No Income, No Job, (No) Assets –...

FICE: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

FICE: definicja FICE to zarówno skrót od „financial instruments (with) characteristics (of) equity”, jak też skrótowe, żargonowe określenie – tłumaczenie skrótu, czyli instrumenty finansowe o charakterystyce kapitału. Jest to określenie mające – w...