Zawarcie umowy sprzedaży w pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że w kolejnym pre-packu w którym Kancelaria doradzała inwestorowi, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Starem Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Z ramienia Kancelarii projekt nadzorował mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika sporządził doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

  

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (02.01.2019 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł Upadające firmy stają na nogi dzięki pre-packowi, w którym bardzo szeroko omówiono Raport Fundacji Court Watch dot. funkcjonowania pre-packu, którego jednym ze współautorów był mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Z tekstem w Pulsie Biznesu można zapoznać się na stronie internetowej, natomiast z Raportem m.in. na naszej stronie.

Zachęcamy do lektury!