Delisting: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Delisting: definicja

Co to jest delisting? Określeniem powszechnie używanym w obrocie, a zaczerpniętym z języka angielskiego jest również delisting. W wolnym tłumaczeniu zejście z giełdy, a ustawowo: zniesienie dematerializacji akcji.

Delisting ma znaczenie w sytuacjach upadłościowych, gdyż po upływie 6-ciu miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dochodzi do przymusowego zniesienia dematerializacji akcji(Czytaj także: Cash sweep: definicja).

Przykładowe użycie przedmiotowego zwrotu delisting:

  • „Czy tego chcemy, czy nie, za 2 miesiące mamy ustawowy delisting z GPW”.

Zawarcie umowy sprzedaży w pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że w kolejnym pre-packu w którym Kancelaria doradzała inwestorowi, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa w wykonaniu postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Starem Miasto w Poznaniu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży.

Z ramienia Kancelarii projekt nadzorował mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dłużnika sporządził doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek.

Artykuł w Pulsie Biznesu dot. Raportu pre-pack

  

Z przyjemnością informujemy, że w dzisiejszym (02.01.2019 r.) wydaniu Pulsu Biznesu ukazał się artykuł Upadające firmy stają na nogi dzięki pre-packowi, w którym bardzo szeroko omówiono Raport Fundacji Court Watch dot. funkcjonowania pre-packu, którego jednym ze współautorów był mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Z tekstem w Pulsie Biznesu można zapoznać się na stronie internetowej, natomiast z Raportem m.in. na naszej stronie.

Zachęcamy do lektury!