Artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że w Pulsie Biznesu z 18.02.2021 r. ukazał się artykuł red. Sylwii Wedziuk pt. Będzie nowa uproszczona restrukturyzacja, z komentarzami mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego.

W swoich wypowiedziach mec. Tatara skupił się na praktycznych pozytywnych aspektach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, jako narzędzia w największym stopniu pozasądowego.

Mec. Tatara odniósł się także do planowanej nowelizacji i wprowadzenia uproszczonego postępowania na stałe.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Priming lien: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Restrukturyzacja dotyczy bardzo często podmiotów, którym brakuje środków na bieżącą działalność. Dobrym wyjściem dla nich jest zdefiniowane już w ramach Słowniczka tzw. fresh money, czyli nowe finansowanie.

Co to jest priming lien?

Pomocne w jego uzyskaniu może być przyznanie tzw. priming lien, czyli finansowanie ratunkowe z wyższym pierwszeństwem względem wierzytelności zabezpieczonych.

Polega ono na przyznaniu wyższego pierwszeństwa zabezpieczeniom dla nowego finansowania, nad dotychczasowymi wierzycielami zabezpieczonymi.

Priming lien – przykładowe użycie

Przykładowe użycie to chociażby pytanie w gronie zespołu restrukturyzacyjnego: „Ależ oni nigdy nie zgodzą się na to finansowanie ratunkowe, powinniśmy zaproponować im priming lien”.

Artykuł na portalu Prawo.pl z wypowiedzią mec. Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, że na portalu Prawo.pl ukazał się artykuł red. Jolanty Ojczyk pt. Pandemia odstrasza od własnego biznesu i wymusza restrukturyzacje, z komentarzem mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

W swojej wypowiedzi, mec. Tatara wskazał na popularność nowego instrumentu restrukturyzacji – uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, a w samym artykule powołano się również na dane z Raportu UPR za II połowę 2020 r., przygotowanego przez Kancelarię we współpracy ze spółką restrukturyzacyjną Alerion sp. z o.o.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Artykuł w Pulsie Biznesu z komentarzem mec. Karola Tatary

  

W Pulsie Biznesu z 02.02.2021 r. ukazał się artykuł Naprawa firmy kontra subwencje, komentujący problem losów subwencji z PFR w kontekście restrukturyzacji.

W udzielonym red. S. Wedziuk komentarzu, mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny podkreślił, że subwencja może być objęta układem, a także zwrócił uwagę, że wyłączenie podmiotów w restrukturyzacji z możliwości subwencji PFR wydaje się krzywdzące dla tych podmiotów.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.