Udział prawnika naszej kancelarii w warsztatach YANIL w Dublinie 01/03/2022

  

Prawnik naszej Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. weźmie udział w dniu 01.03.2022 r. w warsztatach YANIL – Younger Academics Network on Insolvency Law na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w Dublinie.

W czasie warsztatów, odbywających się pod auspicjami INSOL Europe, Mateusz przedstawi referat pt. Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne jako pierwowzór dla wdrożenia Dyrektywy 2019/1023 w Polsce.

Wkład naszych prawników do World Bank Global Indicators Group research 2021

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej kancelarii – mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. wzięli udział w researchu Global Indicators Group za 2021, pod auspicjami Banku Światowego.

Serdecznie gratulujemy i cieszymy się na ten wkład w ocenę sytuacji ekonomicznej w czasach pandemii Covid-19.

Artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej z komentarzem mec. Tatary

  

W Dzienniku Gazecie Prawnej został opublikowany artykuł red. Sonii Sobczyk-Grygiel na temat planowanych zmian w prawie restrukturyzacyjnym.

W artykule znalazła się także obszerniejsza opinia mec. Tatary. Z wersją elektroniczną można zapoznać się pod linkiem.