Przyjęcie układu częściowego z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w przyspieszonym postępowaniu układowym w ramach którego Klient zawarł układ częściowy.

Układ częściowy polega na objęciu układem jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Z reguły będą to wierzyciele finansowi lub np. leasingodawcy albo wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo.

Postępowanie toczyło się przed Sądem Restrukturyzacyjnym we Wrocławiu.

Udział Mec. Karola Tatary w spotkaniu Non-performing loans in CEE Region – recent developments

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 22.03.2017 r. udział w panelu eksperckim w czasie spotkania Non-performing loans in CEE Region – recent developments, organizowanego w Warszawie przez Kancelarię K&L Gates we współpracy z EMSA Capital i Stowarzyszeniem Praktyków Restrukturyzacji.

Tematyką wystąpienia Mec. Tatary była kwestia zmian w polskim prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym i ich ocena pod kątem zwłaszcza efektywności oraz zmiany podejścia przedsiębiorców do restrukturyzacji.

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach kolejnego pre-packu z udziałem Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.03.2017 r. syndyk upadłej spółki będącej klientem Kancelarii zawarł z inwestorem umowę sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego w formule przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Co istotne, w tej sprawie wydanie funkcjonującego przedsiębiorstwa nabywcy – inwestorowi – zostało dokonane niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu warunków sprzedaży, a zatem została zachowana ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, które było przedmiotem pre-packu. Od ogłoszenia upadłości do dnia zawarcia umowy upłynęło zaledwie 2 miesiące.

W negocjacjach umowy sprzedaży oraz na wcześniejszych etapach postępowania, Dłużnikowi – dużemu przedsiębiorstwu z branży okołogórniczej doradzał Zespół Kancelarii pod kierownictwem mec. Karola Tatary i mec. Mateusza Paliana.