NPL: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

NPL co to jest?

Częstą sytuacją związaną z niewypłacalnością jest nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek. Dla takich sytuacji używa się określenia „NPL” – non-performing loan, co można przetłumaczyć jako kredyt nieregularny, czy też przeterminowany. (Czytaj także: Waiver: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia non-performing loans

Przykładem użycia tego żargonowego skrótu jest np. konstatacja: „Niestety mamy w naszym Banku coraz więcej NPL„.

P&L: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

P&L co to jest?

Bardzo często w żargonie restrukturyzacyjnym są skracane/ujmowane pewne określenia ekonomiczne. Tak jest również w przypadku zwrotu „P&L”, często pisanym zgodnie z zasadami wymowy „pienel„, co tłumaczy się jako „rachunek zysków i strat” – z ang. Profits and Losses Statement. (Czytaj także: STCF: definicja).

P&L w zdaniu

Rachunek P&L może być użyty np. w zdaniu „ale z Waszego P&L nie wynika abyście rokowali na szybką poprawę sytuacji finansowej…”.

Udział Mec. Karola Tatary w debacie eksperckiej nt. przebicia zasłony korporacyjnej

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 01.06.2017 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w debacie eksperckiej na temat możliwości i zasadności wprowadzenia do polskiego systemu prawa gospodarczego instytucji przebicia zasłony korporacyjnej (tzw. piercing the corporate veil – PCV) lub wykorzystania innych instrumentów prawnych dla ochrony wierzycieli.

Mec. Tatara w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na funkcjonujące instytucje (w tym prawa upadłościowego), które mogą spełniać rolę podobną jak koncepcja PCV – takie jak np. orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy też odpowiedzialność za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Debata była organizowana przez Instytut Allerhanda oraz Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ.