Nagrody

Sukces Kancelarii w XXI Rankingu Rzeczpospolitej 2023!

Z dumą informujemy, że w XXI Rankingu Kancelarii Prawnych Rzeczpospolitej uzyskaliśmy tytuł Lidera – zarówno jako Tatara i Wspólnicy sp.k., jak też indywidualnie mec. Karol Tatara – w ramach tzw. II Dywizji, czyli kancelarii mniejszych.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzają, a także rynkowi za uznanie i rekomendacje.

Cieszymy się i gratulujemy wszystkim wyróżnionym Kancelariom i Prawnikom!

______________________________________________

Kancelaria Tatara i Wspólnicy sp.k. została wyróżniona w Tier 3 międzynarodowego rankingu The Legal 500 EMEA 2023 Restructuring and Insolvency Poland:

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za zaufanie oraz rekomendacje, a także gratulujemy Wszystkim Wyróżnionym kancelariom i prawnikom.

____________________________________

Sukces Kancelarii w Rankingu Chambers Europe 2023!

Kancelaria Tatara i Wspólnicy sp.k. została rekomendowana w międzynarodowym Rankingu Chambers Europe Restructuring / Insolvency Poland 2023 – w kategorii Band 4, natomiast mec. Karol Tatara indywidualnie jako Band 3.

To już kolejny rok rekomendacji dla naszej Kancelarii oraz mec. Tatary, a na uwagę zasługuje, że jesteśmy jedyną kancelarią z siedzibą poza Warszawą, która jest rekomendowana w zestawieniu dot. upadłości i restrukturyzacji.

Bardzo dziękujemy naszym Klientom za ich rekomendacje, oraz gratulujemy Wszystkim Wyróżnionym kancelariom i prawnikom.

____________________________________

Sukces Kancelarii w 20. Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022 dziennika Rzeczpospolita

Z dumą informujemy, że w 20-tym Rankingu Kancelarii Prawniczych 2022, organizowanym przez Rzeczpospolitą, Kancelaria Tatara i Wspólnicy uzyskała rekomendację w obszarze Restrukturyzacje i Upadłości, a wzmiankę indywidualną w tej samej kategorii otrzymał mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny.

Serdecznie dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie oraz za rekomendacje!

Gratulujemy także Wszystkim Wyróżnionym kancelariom i prawnikom.

_______________________________

Z dumą informujemy, że w Rankingu Chambers Europe Restructuring / Insolvency Poland 2022 Kancelaria została rekomendowana jako Band 4, natomiast mec. Karol Tatara indywidualnie jako Band 3.

_______________________________

Sukces Kancelarii w XIX Rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 dziennika Rzeczpospolita

Z dumą informujemy, że w XIX Rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 Rzeczpospolitej, nasza Kancelaria została wyróżniona w kategorii restrukturyzacje i upadłości (za liderem – kancelarię Zimmerman, Sierakowski i Partnerzy), a mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny został uznany za indywidualnego lidera w tej dziedzinie, ex aequo z mec. Patrykiem Filipiakiem.

Ponadto, co szczególnie cieszy, kancelaria została także wyróżniona za udział w obsłudze transakcji wymagającej kunsztu prawniczego – czyli restrukturyzacji Ruch S.A.

W projekt ten byli zaangażowani mec. Karol Tatara, mec. Anna Czarnota, a zwłaszcza mec. Adam Królik – zarządzający naszym Biurem w Warszawie. Wśród licznych kancelarii biorących udział w restrukturyzacji Ruch S.A. chcielibyśmy wyróżnić SMM Legal oraz NGL Legal – którym także gratulujemy i dziękujemy za współpracę!

Korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym Klientom za zaufanie oraz pogratulować wszystkim wyróżnionym kancelariom i prawnikom!

Link do gali z ogłoszenia nagród: https://www.youtube.com/watch?v=9Bkl_9M3xD8


Z przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny uzyskał wyróżnienie Band 4 w ramach międzynarodowego Rankingu Chambers Europe 2021 – w kategorii Restructuring / Insolvency Poland.

Korzystając z okazji serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, natomiast Klientom oraz Współpracownikom dziękujemy za zaufanie!


Z dumą informujemy, że w XVIII Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” nasza Kancelaria została wyróżniona za zaangażowanie w tworzenie legislacyjnych rozwiązań antykryzysowych podczas pandemii.

Organizatorzy Rankingu docenili wkład Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego – oraz zespołu jego współpracowników – w przygotowanie i opiniowanie przepisów tzw. Tarcz Antykryzysowych, przygotowywanych w celu zwalczania gospodarczych skutków pandemii. Karol Tatara brał udział w opracowywaniu rozwiązań związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym – w tym zwłaszcza w pracach nad uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym (UPR), które powstało z myślą o ułatwieniu i przyśpieszeniu postępowania restrukturyzacyjnego w okresie spowolnienia gospodarczego z powodu pandemii i obowiązuje do końca czerwca 2021 roku.

Z rankingiem można zapoznać się w „Rzeczpospolitej” (wydanie z 28 lipca) oraz na stronach internetowych rp.pl, natomiast na kanale „Rzeczpospolitej” na YouTube można obejrzeć galę z listą wyróżnionych kancelarii (https://youtu.be/orH83zyKcpc). W tym roku z powodu pandemii gala odbyła się wirtualnie.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!


Z dużą przyjemnością informujemy, że mec. Karol Tatara został rekomendowany jako Band 4 w międzynarodowym Rankingu Chambers Europe 2020 Restructuring / Insolvency Poland.


Z satysfakcją informujemy, że w 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych (2019) nasza Kancelaria, podobnie jak mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny zostali wyróżnieni jako jedni z kancelarii rekomendowanych w obszarze „Fuzje i przejęcia/Restrukturyzacje i upadłości”.

W tegorocznym Rankingu Rzeczpospolitej po raz pierwszy nie decydowała wyłącznie liczba wskazań od innych kancelarii, ale również decyzja Kapituły, w skład której wchodzili:

prof. Elżbieta Chojna-Duch, Marek Kolibski, Łukasz Sobiech, Rafał Fronczek, Wojciech Perek, prof. Andrzej Szumański oraz prof. Piotr Zapadka.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym kancelariom oraz prawnikom, a naszym Klientom dziękujemy za zaufanie!


Z ogromną przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara został wyróżniony w międzynarodowym Rankingu Who’s Who Legal 2019 w obszarze Restructuring & Insolvency.

Dziękujemy Klientom za zaufanie!


Z satysfakcją informujemy, że w 16. Rankingu Kancelarii Prawnych, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” nasza Kancelaria potwierdziła swoją pozycję jako kancelaria rekomendowana, natomiast Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – uzyskał samodzielną pierwszą lokatę wśród prawników rekomendowanych, zaraz za liderem – Mec. Piotrem Zimmermanem.

Korzystając z okazji, dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzają, oraz całemu Zespołowi za zaangażowanie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Jednocześnie informujemy, że przy okazji Rankingu został wydany Raport „Rynek Usług Prawnych 2017/2018”, w którym Mec. Karol Tatara wypowiedział się na temat specyfiki funkcjonowania oraz roli założyciela w kancelariach butikowych.


Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2017 organizowanym przez „Rzeczpospolitą”:

  1. Nasza Kancelaria znalazła się na I miejscu wśród kancelarii rekomendowanych w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – zaraz za liderem – kancelarią Zimmerman i Wspólnicy;
  2. Karol Tatara został wskazany jako rekomendowany prawnik w dziedzinie „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” – tuż za liderem, Mec. Piotrem Zimmermanem, na I pozycji, ex aequo z Mec. Patrykiem Filipiakiem;
  3. Kancelaria została wyróżniona jako jedna z kancelarii obsługujących jedną z wiodących transakcji roku – za doradztwo na rzecz Kopex S.A. w procesie restrukturyzacji tej spółki – przejęcie kontroli nad Kopex S.A. przez grupę kapitałową TDJ (innym doradcą Kopex S.A. była Allen&Overy).

Ranking Rzeczpospolitej opiera się – oprócz klasyfikacji ilościowej, opartej na liczbie prawników – na rekomendacjach od innych kancelarii oraz na wskazaniach wiodących transakcji przez Kapitułę, składającą się z przedstawicieli sektora finansowego, pracodawców prawniczych oraz dziennika Rzeczpospolita.

W rankingu transakcyjnym wskazano m.in.: Z kolei licząca zaledwie dziewięciu licencjonowanych prawników kancelaria Tatara i Współpracownicy doradzała Kopexowi przejmowanemu przez grupę TDJ. – Zdarza się, zwłaszcza w przypadku firm spoza Warszawy, że do obsługi takich transakcji angażuje się mniejsze kancelarie, działające lokalnie. Jednak i w takich przypadkach nie są to kancelarie wzięte ad hoc, ale zazwyczaj wcześniej sprawdzone i specjalizujące się w danym doradztwie (np. w zakresie restrukturyzacji).

Pragniemy również zauważyć, że już 3 rok z rzędu zarówno Kancelaria jak i mec. Tatara są obecni w tym rankingu.

Przy tej okazji chcielibyśmy wszystkim naszym Klientom podziękować za zaufanie.


Ranking Kancelarii Prawniczych 2016

Z satysfakcją informujemy, że w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”:

– nasza Kancelaria zajęła 1. miejsce wśród Kancelarii rekomendowanych w zakresie: Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze – zaraz za liderem: Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy. Jest to duże wyróżnienie i istotny awans (samodzielna pierwsza pozycja). Ranking kancelarii prawniczych rekomenduje specjalistów w 19 dziedzinach kategorii jakościowej;

– nasza Kancelaria zajęła 15 (na 32) miejsce – w Małopolsce, w porównaniu do rankingu ubiegłorocznego jest to spory awans – wzrost pozycji o 9 miejsc

Mec. Karol Tatara został wskazany jako prawnik rekomendowany w dziedzinie Prawa upadłościowego i postępowania naprawczego.


Z wielką przyjemnością informujemy, iż w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2015 organizowanym przez Rzeczpospolitą:
– nasza Kancelaria zajęła 2 miejsce pod kątem kancelarii rekomendowanych w zakresie: Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze,
– Mecenas Karol Tatara został wskazany jako prawnik rekomendowany w zakresie tej dziedziny. Więcej


risingstars

W 2014 r. radca prawny Karol Tatara został Laureatem konkursu „RISING STARS. Prawnicy – Liderzy jutra 2014”.
Konkurs Rising Stars jest organizowany corocznie przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Wydawnictwo LexisNexis. Celem konkursu jest uhonorowanie prawników, którzy mimo młodego wieku już mogą pochwalić się znacznymi i wyróżniającymi sukcesami zawodowymi. Więcej


forbes

Miesięcznik Forbes przyznał radcy prawnemu Karolowi Tatarze 2. miejsce w rankingu „Profesjonaliści Forbesa 2013 – Zawody Zaufania Publicznego” w kategorii radca prawny z woj. małopolskiego.
Celem konkursu było wyłonienie swoistych ambasadorów pięciu kategorii zawodowych (adwokat, aktor, architekt, lekarz oraz radca prawny), którzy:

  • wyróżniają się szczególnie w swojej działalności zawodowej i społecznej
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią w swojej społeczności lokalnej
  • działają aktywne na rzecz społeczności lokalnych
  • wspierają działania charytatywne, społeczne, kulturalne etc.Więcej

tatara-rzeczpospolita

Radca Prawny Karol Tatara został w dniu 30.03.2011 r. uznany za najlepszego prawnika przedsiębiorstwa roku 2010, w uznaniu zasług w postępowaniu upadłościowym Miraculum S.A. (dawniej: „Grupa Kolastyna” S.A.). „Wybraliśmy najlepszego prawnika firmowego. Zwyciężył Karol Tatara ze spółki Miraculum SA. To nagroda za wyciąganie firmy z tarapatów” – podaje Rzeczpospolita (…) Więcej