FPA: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest FPA?

Ostatnio dość popularnym zwrotem żargonowym jest Fit & Proper Assessement – czyli FPA.

Oznacza on ocenę np. odpowiedniości określonej osoby na dane stanowisko.

Niedawno wyrażenie to – jak również skrót – stało się popularne dzięki planom Komisji Nadzoru Finansowego do opublikowania dokumentu o nazwie „Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych”. (Czytaj także: BEPS: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia FPA

Przykładowe użycie to np. pytanie: „Coś długo trwa ocena naszego wniosku o zgodę na powołanie Kowalskiego na Prezesa Zarządu – czy na pewno sprawdziliśmy FPA?”

Udział Prawników Kancelarii w Raporcie Doing Business 2020

  

Zaangażowanie naszych Prawników w projekt Doing Business 2020

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy Kancelarii – mec. Karol Tatara oraz Mateusz Kaliński, LL.M. wzięli udział w projekcie Doing Business 2020 – opracowanie Raportu porównującego i oceniającego poszczególne przepisy, z interesującego nas punktu widzenia w obszarze prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doing Business 2020 to kolejna edycja raportu, wydawanego przez Bank Światowy.

Kancelaria Tatara Doing Business 2020

Przeczytaj również o rankingu WWL Restructuring & Insolvency 2020, w którym znalazł się mec. Karol Tatara.

BEPS – definicja: Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest BEPS?

BEPS to popularny skrót od base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków.

Działania takie bywają określone jako optymalizacja podatkowa, której starają się przeciwdziałań poszczególne państwa. (Czytaj także: NPL: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia BEPS

Przykładowe użycie to np. stwierdzenie dyrektora: „Musimy bronić się przed wykazaniem, że korzystamy z BEPS„.

Kancelaria doradza w pionierskim postępowaniu

  

Zaangażowanie Prawników Kancelarii w ważne postepowanie

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym w Polsce postępowaniu o zatwierdzenie układu z wykorzystaniem instytucji układu likwidacyjnego przewidującego rozwiązanie spółki.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, sąd rejestrowy wykreślił spółkę z Krajowego Rejestru Sądowego.

W sprawie nie było oczywiste, czy układ likwidacyjny sam z siebie może skutkować rozwiązaniem dłużnika oraz wykreśleniem podmiotu z KRS, czy też do wykreślenia konieczne jest przeprowadzenie likwidacji. Zarówno sąd restrukturyzacyjny, jak i sąd rejestrowy podzieliły w tym zakresie argumentację przygotowaną przez Kancelarię, dopuszczającą wykreślenie podmiotu z KRS na podstawie zawartego z wierzycielami układu likwidacyjnego, w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Doradztwo ws. wykreślenia podmiotu z KRS

W projekt zaangażowani byli mec. Tadeusz Grzesiak oraz mec. Maciej Knopek – radcowie prawni oraz doradcy restrukturyzacyjni, a mec. Karol Tatara pełnił w postępowaniu funkcję nadzorcy układu, a następnie nadzorcy wykonania układu.

Sprawa może mieć przełomowe znaczenie dla likwidacji i sprawnego wykreślania z KRS podmiotów, które chcą zakończyć działalność, oraz otwarte są na skorzystanie w tym celu z instrumentów oferowanych przez Prawo restrukturyzacyjne.

Przeczytaj również o nagrodzie Restructuring Law Firm of the year 2019 dla Kancelarii Tatara.

LtV: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Co to jest LtV?

Skrót „LtV” lub wskaźnik LtV oznacza loan to value, i dotyczy stosunku ekspozycji kredytowej banku do wartości nieruchomości, w przypadku kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Wskaźnik ten występuje np. w najnowszej Rekomendacji S wydanej w grudniu 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. (Czytaj także: Incremental facility: definicja).

Przykładowe użycie pojęcia LtV

Wyrażenie to może być użyte np. w następującym kontekście restrukturyzacyjnym: „Mamy niski wskaźnik LtV, obawiam się, że będziemy musieli zadbać o zwiększenie wartości kredytowanej nieruchomości.”

Artykuł mec. Mateusza Paliana w Doradcy Restrukturyzacyjnym

  

Nowy numer Doradcy Restrukturyzacyjnego i artykuł mec. Mateusza Paliana

Z przyjemnością informujemy, że mec. Mateusz Palian – radca prawny w naszej Kancelarii opublikował w najnowszym numerze (18) Doradcy Restrukturyzacyjnego artykuł pt. W oczekiwaniu na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie podwyższonej odpowiedzialności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w upadłości.

Zachęcamy do lektury!

artykuł Mateusza Paliana w Doradcy Restrukturyzacyjnym

Zapraszamy również do lektury na temat wystąpienia Karola Tatary na szkoleniu KIDR.

Mec. Karol Tatara prelegentem na szkoleniu KIDR 06/12/2019

  

Udział Karola Tatary na szkoleniu KIDR

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.12.2019 r. mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w charakterze panelisty w Szkoleniu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Warszawie.

Mec. Tatara zaprezentował tematykę przygotowanej likwidacji (pre-pack) w upadłości konsumenckiej oraz wziął udział w debacie na temat nowelizacji prawa upadłościowego.

Przeczytaj również o wykładzie Karola Tatary o przygotowanej likwidacji na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuł prawników Kancelarii w Rzeczpospolitej

  

Rzeczpospolita – artykuł prawników Kancelarii Tatara

Z przyjemnością informujemy, że artykuł prawników naszej Kancelarii – mec. Karola Tatary – radcy prawnego oraz doradcy restrukturyzacyjnego a także Mateusza Kalińskiego, LL.M. dot. ostatnich orzeczeń TSUE w sprawach dot. przygotowanej likwidacji (sprawy Smallsteps i Plessers) został opublikowany w dzisiejszym (04.12.2019 r.) wydaniu dziennika Rzeczpospolita, w dodatku Orzecznictwo.

Zachęcamy do lektury!

Przeczytaj również o udziale mecenasa Karola Tatary w szkoleniu KIDR.