Mec. Karol Tatara prelegentem szkolenia w Instytucie Allerhanda

  

W dniu 26.06.2014 r. r.pr. Karol Tatara poprowadził szkolenie pt. „Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne prowadzone wobec banków oraz emitentów obligacji – stan obecny oraz planowane zmiany” w ramach organizowanego przez Instytut Allerhanda cyklu szkoleń z Postepowania Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego.

Więcej informacji o Sekcji Prawa Upadłościowego oraz wiedzy z zakresu postępowania upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego www.allerhand.pl

 

 

 

 

Mec. Tatara członkiem INSOL EUROPE

  

 

W dniu 22.06.2015 r. mec. Tatara uzyskał członkostwo w INSOL EUROPE.

INSOL EUROPE jest europejskim stowarzyszeniem założonym w 1981 r. we Francji, które skupia specjalistów z całej Europy zajmujących się upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Więcej informacji o organizacji na stronie: http://www.insol-europe.org/

Prawo restrukturyzacyjne podpisane przez Prezydenta RP

  

W dniu 09.06.2015 r. Prezydent RP podpisał ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady 01.01.2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Upadłości, których wejście w życie zaplanowano na 01.02.2018 r.

Z ustawą, oraz przebiegiem prac parlamentarnych nad nią można zapoznać się na stronie: Sejm RP

Informacja o podpisaniu ustawy znajduje się natomiast na stronie: Prezydent RP