Mec. Karol Tatara ponownie rekomendowany w Rankingu Rzeczpospolitej

  

Z satysfakcją informujemy, że w 16. Rankingu Kancelarii Prawnych, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” nasza Kancelaria potwierdziła swoją pozycję jako kancelaria rekomendowana, natomiast Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – uzyskał samodzielną pierwszą lokatę wśród prawników rekomendowanych, zaraz za liderem – Mec. Piotrem Zimmermanem.

Kancelaria rekomendowana Tatara – podziękowania i gratulacje

Korzystając z okazji, dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzają, oraz całemu Zespołowi za zaangażowanie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Jednocześnie informujemy, że przy okazji Rankingu został wydany Raport „Rynek Usług Prawnych 2017/2018”, w którym Mec. Karol Tatara wypowiedział się na temat specyfiki funkcjonowania oraz roli założyciela w kancelariach butikowych.

Mec. Karol Tatara ponownie rekomendowany w Rankingu Rzeczpospolitej

  

Z satysfakcją informujemy, że w 16. Rankingu Kancelarii Prawnych, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” nasza Kancelaria potwierdziła swoją pozycję jako kancelaria rekomendowana, natomiast Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – uzyskał samodzielną pierwszą lokatę wśród prawników rekomendowanych, zaraz za liderem – Mec. Piotrem Zimmermanem.

Kancelaria rekomendowana Tatara – podziękowania i gratulacje

Korzystając z okazji, dziękujemy naszym Klientom za zaufanie, którym nas obdarzają, oraz całemu Zespołowi za zaangażowanie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym!

Jednocześnie informujemy, że przy okazji Rankingu został wydany Raport „Rynek Usług Prawnych 2017/2018”, w którym Mec. Karol Tatara wypowiedział się na temat specyfiki funkcjonowania oraz roli założyciela w kancelariach butikowych.

Sputować: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Sputować – definicja słowa

Wyrażeniem, które czerpie z języka angielskiego w zakresie opisu obligacji jest również spolszczone słowo „sputować„, które oznacza – w odniesieniu do obligacji – żądanie przedterminowego wykupu.

Nazwa tego sformułowania wzięła się od określenia „puttable bonds”, czyli obligacji z możliwością przedterminowego wykupu.

Sputować – co to oznacza w kontekście?

Zwrot ten może być użyty np. w kontekście: „Musimy sputować obligacje X, gdyż potrzebujemy cashu, a jesteśmy uprawnieni w świetle WEO”.

Wykład Mec. Karola Tatary na WPiA UW

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wystąpił z gościnnym wykładem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) jako narzędzie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i licznymi pytaniami.

Wykład Mec. Karola Tatary na WPiA UW

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 12.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wystąpił z gościnnym wykładem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nt. Przygotowana likwidacja (pre-pack) jako narzędzie z pogranicza prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i licznymi pytaniami.

Udział Mec. Karola Tatary w Konferencji Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce” w Kancelarii Prezydenta RP.

W dyskusji, która wywiązała się w czasie Konferencji, Mec. Tatara zwrócił uwagę, iż jeżeli wartością konstytucyjną jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to należy zapewnić wprowadzenie skutecznych rozwiązań chroniących przedsiębiorców, a w tym zapewniając im prawo do oddłużenia, wzorem rozwiązań znanych np. prawu USA.

Udział Mec. Karola Tatary w Konferencji Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce

  

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11.04.2018 r. Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął udział w Konferencji „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o gospodarce” w Kancelarii Prezydenta RP.

W dyskusji, która wywiązała się w czasie Konferencji, Mec. Tatara zwrócił uwagę, iż jeżeli wartością konstytucyjną jest wolność prowadzenia działalności gospodarczej, to należy zapewnić wprowadzenie skutecznych rozwiązań chroniących przedsiębiorców, a w tym zapewniając im prawo do oddłużenia, wzorem rozwiązań znanych np. prawu USA.

Zawarcie umowy sprzedaży w pierwszym pre-packu w Sądzie w Radomiu

  

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu w Sądzie Rejonowym w Radomiu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej.

Wartość przedmiotu sprzedaży to ok. 1.100.000 zł, a umowa sprzedaży została już zawarta. W projekcie tym z ramienia Kancelarii uczestniczyli Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Tadeusz Grzesiak oraz Adam Królik, a w zakresie kwestii ekonomicznych wsparcia eksperckiego udzieliła Kancelaria Marcina Kubiczka.

Zawarcie umowy sprzedaży w pierwszym pre-packu w Sądzie w Radomiu

  

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria doradzała w pierwszym pre-packu w Sądzie Rejonowym w Radomiu, którego przedmiotem było przedsiębiorstwo z branży produkcyjnej.

Wartość przedmiotu sprzedaży to ok. 1.100.000 zł, a umowa sprzedaży została już zawarta. W projekcie tym z ramienia Kancelarii uczestniczyli Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Tadeusz Grzesiak oraz Adam Królik, a w zakresie kwestii ekonomicznych wsparcia eksperckiego udzieliła Kancelaria Marcina Kubiczka.

Upadłość firmy – i co dalej?

  

Uczestnicy obrotu gospodarczego – czy to wierzyciele czy dłużnicy (jak również inni uczestnicy, np. banki czy inwestorzy) – nierzadko zastanawiają się co dalej jeżeli zostaje ogłoszona upadłość.

Ogłoszenie upadłości – postępowanie

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogłoszenie upadłości zmienia bardzo dużo zarówno w sferze zarządzania upadłym przedsiębiorstwem, jak też relacjami z kontrahentami i innymi podmiotami z szeroko pojętego otoczenia biznesowego upadłego.

Konsekwencje dla dłużnika

Dla dłużnika, zmiany są najistotniejsze, głównie z tą, iż traci on prawo zarządu nad swoim majątkiem, który to zarząd przejmuje Syndyk.

Konsekwencje dla wierzycieli

Dla wierzycieli, najistotniejszą w praktyce zmianą jest konieczność dokonania zgłoszenia wierzytelności i liczenie na zaspokojenie się ze środków z likwidacji masy upadłości.

Postępowanie upadłościowe, co do zasady zostaje zakończone po wykonaniu ostatecznego planu podziału, wówczas upadły zostanie wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli jednak wierzyciele zostali zaspokojeni w całości, upadły zachowuje pozostały majątek i spółka nie ulega rozwiązaniu.

Upadłość firmy jednoosobowej: Naturalnie przedsiębiorca jednoosobowy nie traci bytu prawnego i po zakończeniu postępowania upadłościowego może dalej prowadzić działalność gospodarczą.

Tym niemniej częstsze są przypadki umorzenia postępowania upadłościowego, w sytuacji kiedy majątek masy upadłości nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania, czego konsekwencją jest odzyskanie prawa zarządu przez dłużnika, i np. możliwość prowadzenia postępowań egzekucyjnych przeciwko takiemu dłużnikowi przez jego wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości: Pre-pack jako nowy początek

Ogłoszenie upadłości firmy może jednak być nowym początkiem, a to za sprawą instytucji przygotowanej likwidacji, czyli pre-packu, którego charakterystyka, ze wskazaniem najistotniejszych zalet, była już przedstawiana na naszym blogu. Pre-pack pozwala na sprzedaż przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub istotnych aktywów inwestorowi jednocześnie z ogłoszeniem upadłości, gdzie Sąd Upadłościowy orzeka jednym postanowieniem. Instytucja ta odpowiada na potrzeby praktyki i ma szanse stać się popularnym narzędziem inwestycji we wszelkiego typu distressed assets.

Przeczytaj także nasz poradnik dotyczący wsparcia dla firm w czasie pandemii koronawirusa.