Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała w jednym z pierwszych postępowań o zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu głosów przez dłużnika, pod nadzorem Nadzorcy Układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest nową instytucją prawną wprowadzoną ustawą – Prawo restrukturyzacyjne i polega na zasadniczo pozasądowym porozumieniu dłużnika z jego wierzycielami, zatwierdzanym przez Sąd.

W postępowaniu funkcję Nadzorcy Układu pełnił Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, który obecnie sprawuje funkcję Nadzorcy Wykonania Układu. Postanowienie o zatwierdzeniu układu jest już prawomocne.

Wartość transakcji to ok. 48 mln złotych.

Entry payment: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja slowa entry payment:

W toku negocjacji związanych również z restrukturyzacją, często wymaga się „wpłaty na otwarcie„, wskazującej, że dłużnik rzeczywiście przejawia dobrą wolę zawarcia porozumienia (np. rozratowującego należności). Wpłatę taką określa się „entry payment„.

Niejednokrotnie od wpłacenia określonej sumy w określonym (z reguły krótkim) czasie, uzależnia się kontynuację negocjacji lub nawet ich rozpoczęcie.