Tekst M. Kalińskiego w Doradcy Restrukturyzacyjnym nr 22

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, grudniowym numerze kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny (nr 22 [4/2020]) zostało opublikowane dwujęzyczne tłumaczenie przepisów dot. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, autorstwa Aleksandry Broniek, przy wsparciu merytorycznym naszego prawnika – Mateusza Kalińskiego, LL.M.

Zachęcamy do lektury!

Udział mec. Mateusza Paliana w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law

  

Z dumą informujemy, że mec. Mateusz Palian – radca prawny w naszej Kancelarii wziął aktywny udział w 57 sesji UNCITRAL Insolvency Law, która odbyła się w dniach 7-10 grudnia 2020 r. w Wiedniu.

Mec. Palian był przedstawicielem INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda – organizacji pozarządowej, posiadającej status obserwatora przy UNCITRALu.

Komentarz mec. K. Tatary dla Pulsu Biznesu w spr. wykonalności układu

  

Z przyjemnością informujemy, że w opublikowanym dzisiaj (08.12.2020 r.) artykule na łamach Pulsu Biznesu, pt. Co zrobić, gdy układ jest niewykonalny, mogą Państwo znaleźć komentarze mec. Karola Tatary – kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego i radcy prawnego.

Z artykułem można zapoznać się pod linkiem.

Udział M. Kalińskiego w europejskim seminarium upadłościowym

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnik naszej Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. wziął udział w europejskim seminarium na temat transgranicznych postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, organizowanym przez francuską Ecole nationale de la Magistrature we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych.

Seminarium zgromadziło liczne audytorium osób zainteresowanych międzynarodowym postępowaniem upadłościowym – w tym zwłaszcza sędziów i doradców restrukturyzacyjnych.