Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie przygotowanej likwidacji

  

W dniu 25.07.2017 r. doszło do zawarcia między Inwestorem FUGO S.A. (spółka należąca do grupy kapitałowej FAMUR) a Syndykiem masy upadłości umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa FAMAGO Sp. z o.o. w upadłości w procedurze przygotowanej likwidacji (pre-pack).

Wartość zawartej umowy sprzedaży to ponad 11 mln złotych i jest to najwyższa wartość przedmiotu pre-packu spośród zatwierdzonych w 2016 r.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zalety

Dzięki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w procedurze pre-packu udało się zachować 162 miejsca pracy, a także ciągłość funkcjonowania istniejącego przedsiębiorstwa.

Jak wskazuje radca prawny Karol Tatara, który doradzał przy tej transakcji, pre-pack jest najbardziej atrakcyjną formą restrukturyzacji spośród obecnie funkcjonujących, a wprowadzonych ustawą – Prawo restrukturyzacyjne. W jego ocenie szybka sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w toku przygotowanej likwidacji służy wszystkim zainteresowanym stronom oraz jest wartością dla gospodarki, stanowiąc dodatkowo instrument nowoczesny i korespondujący z trendami międzynarodowymi. Zdaniem Mec. Tatary, pre-pack jest przyszłością polskich procedur upadłościowych i ma szansę stać się zasadą przy sprzedaży w tego rodzaju postępowaniach.

Fresh money: definicja – Słowniczek żargonu restrukturyzacyjnego

  

Definicja słowa fresh money:

Dla przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, konieczne jest w praktyce uzyskanie finansowania. Nierzadko jest to tzw. nowe finansowanie, udzielone już po otwarciu właściwego postępowania – z angielska w żargonie określa się je bardzo często jako „fresh money” – co można przetłumaczyć wprost jako „świeże pieniądze„.

Zwrot ten może być użyty np. w wyrażeniu: „Musimy rozsądniej podejść do negocjowania z Bankiem, bardzo potrzebujemy fresh money dla bieżącego funkcjonowania”.

Sprawdź także ostatni wpis na naszym blogu: non-performing loans definicja

Wypowiedź Mec. Karola Tatary dla DGP- dot. nowego Rozporządzenia UE dot. upadłości

  

Z satysfakcją informujemy, iż w wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z dnia 03.07.2017 r. ukazał się artykuł „Upadek turystyki upadłościowej” z wypowiedzią Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

W swojej wypowiedzi Mec. Tatara podkreślił, iż Jedną z najistotniejszych praktycznie kwestii jest obowiązek utworzenia do 26 czerwca 2018 r. elektronicznych rejestrów upadłości, co wynika z art. 24 i 25 rozporządzenia, a także zwrócił uwagę na mobilizację polskiego ustawodawcy do jak najszybszego wprowadzenia takich rejestrów, które przyczynią się do łatwiejszego, sprawniejszego i bardziej transparentnego prowadzenia postępowań upadłościowych – a także ułatwią weryfikację zagranicznych kontrahentów.

Z artykułem można zapoznać się w papierowym wydaniu DGP oraz w wydaniu elektronicznym: DGP_03072017