Ślubowanie Mec. Anny Czarnoty

  

Z dumą informujemy, iż Mec. Anna Czarnota w dniu 25.06.2018 r. złożyła ślubowanie radcy prawnego, po zdanym egzaminie radcowskim, jako jeden z najlepszych aplikantów Izby Warszawskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Układ w upadłości – możliwość wykorzystania instrumentów Prawa restrukturyzacyjnego w procedurze upadłościowej

  

W ostatniej bardzo znaczącej nowelizacji prawa dot. niewypłacalności wprowadzono dwie odrębne ustawy związane z sytuacjami związanymi z grożącą lub występującą niewypłacalnością – obszernie znowelizowano ustawę Prawo upadłościowe (zmieniając m.in. jej tytuł z wcześniej obowiązującego Prawo upadłościowe i naprawcze), oraz przyjęto nową ustawę Prawo restrukturyzacyjne.

Układ w postępowaniu upadłościowym

Jednak, mimo występowania różnych aktów prawnych, instytucje prawne w nich uregulowane nierzadko się przenikają. Przykładem może być chociażby uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, uregulowany w Prawie restrukturyzacyjnym, mimo iż wszczyna procedurę przewidzianą w Prawie upadłościowym. Z drugiej strony, w Prawie upadłościowym pozostawiono instytucję układu w upadłości, do którego stosuje się odpowiednio przepisy Prawa restrukturyzacyjnego.

Przepisy ustawy Prawo upadłościowe:

  • W ustawie Prawo upadłościowe wprowadzono nowy tytuł VA – układ w upadłości, który fragmentarycznie reguluje tę instytucję.
  • Z najistotniejszych przepisów (oprócz odwołania do stosowania Prawa restrukturyzacyjnego), wprost przewidziano, że w postępowaniu upadłościowym dopuszczalne jest zawarcie układu, a propozycje układowe mogą zgłosić upadły, wierzyciel oraz syndyk (art. 266a Prawa upadłościowego).
  • Dopuszczalne jest także wstrzymanie likwidacji masy upadłości, co może mieć znaczenie dla perspektyw i rzeczywistych szans wykonania układu z wierzycielami (art. 266b PU).
  • Omawiana instytucja jest stosunkowo rzadko spotykana w praktyce, tym niemniej wydaje się interesująca dla przedsiębiorców zainteresowanych przeprowadzeniem takiej operacji. Dla jasności, należy także wskazać, że układ w upadłości jest również dostępny dla konsumentów – zgodnie z art. 491[22] oraz 491[23] PU.

Prawnicy Kancelarii szkolą Urząd Miasta Krakowa

  

Z przyjemnością informujemy, że prawnicy naszej Kancelarii – Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik, w dniu 30.05.2018 r. przeprowadzili szkolenie Pracowników Urzędu Miasta Krakowa z regulacji upadłości konsumenckiej w odniesieniu do wierzytelności alimentacyjnych oraz z tytułu świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem Pracowników UMK.