Komentarz Mec. Tatary dla Dziennika Gazety Prawnej dot. upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców

  

Mec. Karol Tatara skomentował dla Dziennika Gazety Prawnej dot. upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców.

Byli przedsiębiorcy mogą mieć jeszcze jeden kłopot.Otóż sąd, oceniając staranność dłużnika (czyli to, w jakim stopniu przyczynił się do niewypłacalności), może przyjąć inne kryteria wobec konsumenta, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą, a inne w przypadku tego, który nigdy nie zajmował się biznesem.

Jak podkreśla mec. Tatara, to, co nie było rażącym niedbalstwem z punktu widzenia zwykłego konsumenta, może się okazać takim niedbalstwem przy ocenie działań byłego biznesmena.

Pełny tekst artykułu poniżej:

GAZETA_PRAWNA_z_26_stycznia_15_(nr_16)-6