Analiza mec. Tatary dla MyCompany Polska

  

Zapraszamy do zapoznania się z analizą mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Z analizą można zapoznać się pod linkiem.

Sukces Kancelarii – obrona członka zarządu

  

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił apelację wnioskodawcy w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przeciwko członkowi zarządu, któremu od początku postępowania (zarówno przed sądem upadłościowym jak i SO) doradza i reprezentuje Kancelaria.

Sądy podzieliły argumentację Kancelarii broniącej członka zarządu, a orzeczenie zostało częściowo oparte o zarzut nadużycia prawa przez wnioskodawcę, co przeczyłoby celowi orzekania zakazu działalności gospodarczej, jako bardzo dotkliwej sankcji o charakterze quasi-karnym.

W projekt są zaangażowani mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. – prawnik, pod nadzorem mec. Karola Tatary – radcy prawnego i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.