Severability: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Zwrot „severability” oznacza w żargonie prawniczym nic innego jak tzw. klauzula salwatoryjna, przybierająca postać postanowienia umownego, przewidującego, że w razie nieważności lub bezskuteczności określonych postanowień, pozostałe pozostają w mocy.

Dosłowne tłumaczenie to przykładowo rozdzielność postanowień, które jednak nie do końca oddaje sens podobnych zwrotów.

Czytaj także: co to jest incremental facility?

Severability – przykładowe użycie

W kontekście restrukturyzacyjnym przykładowe użycie to chociażby pytanie: „Tak, mamy umowę dzierżawy przedsiębiorstwa od syndyka, obszerną, ale czy jest tak klauzula salwatoryjna? Czy syndyk przy negocjacjach nie obstawał przy severability?”

Artykuły prasowe w sprawie Raportu UPR Q1 2021

  

Z przyjemnością informujemy, że niedawno w prasie ukazywały się artykuły na temat przygotowanego wspólnie ze spółką Alerion Raportu na temat uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (z Raportem można zapoznać się w zakładce COVID-19 [UPR]) wg. stanu po I kwartale 2021 r.:

https://www.pb.pl/przybywa-restrukturyzacji-1114770

https://filarybiznesu.pl/w-polsce-padl-rekord-postepowan-restrukturyzacyjnych-bylo-ich-trzy-razy-wiecej-niz-rok-temu/a9800

https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/w-polsce-pad%c5%82-rekord-post%c4%99powa%c5%84-restrukturyzacyjnych-by%c5%82o-ich-trzy-razy-wi%c4%99cej-ni%c5%bc-rok-temu/ar-BB1g1AHm

http://www.outsourcingportal.eu/pl/w-i-kwartale-2021-r-trzy-razy-wiecej-restrukturyzacji-niz-rok-temu

Doradztwo Kancelarii w pre-packu

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce z branży metali nieżelaznych specjalizującej się w produkcji i handlu cynkiem i ołowiem – w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości z wykorzystaniem instrumentu przygotowanej likwidacji – pre-pack.

W sprawie została podpisana umowa sprzedaży, wartość transakcji to ponad 1 mln zł, a jej przedmiotem jest cały czas funkcjonujące przedsiębiorstwo, w którym dzięki instytucji przygotowanej likwidacji udało się utrzymać 21 miejsc pracy.

W projekt są zaangażowani mec. Maciej Knopek, mec. Tadeusz Grzesiak oraz mec. Miłosz Nykiel, natomiast opis i oszacowanie przedsiębiorstwa wykonała Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół – KMS.

Zatwierdzenie układu w PPU dłużnika z udziałem Kancelarii

  

Informujemy, że Kancelaria doradzała dłużnikowi – dużej spółce świadczącej usługi w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki dla przemysłu, w przyspieszonym postępowaniu układowym, toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W postępowaniu niedawno zatwierdzono układ, zawarty przez dłużnika z jego wierzycielami.

Specyfiką projektu było także negocjowanie oraz zawarcie szeregu umów około-restrukturyzacyjnych, zarówno z wierzycielami finansującymi jak i biznesowymi.

W projekt zaangażowany był mec. Tadeusz Grzesiak wraz z mec. Maciejem Knopkiem, pod nadzorem mec. Karola Tatary.

Kancelaria doradza przy distressed M&A

  

Informujemy, że Kancelaria doradzała Syndykowi masy upadłości spółki z branży budowniczej przy transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej.

Podjęte działania, związane z uzyskaniem zgody Sędziego – Komisarza na sprzedaż akcji w trybie z wolnej ręki, oraz kompleksowe doradztwo transakcyjnej, pozwoliły na szybszą finalizację transakcji niż w przypadku poszukiwania nabywcy na zasadach ogólnych, dzięki czemu udało się uniknąć destabilizacji sytuacji finansowej i faktycznej przedsiębiorstwa spółki zależnej.

Dzięki przyjętej strategii możliwe było zachowanie w ruchu przedsiębiorstwa spółki zależnej oraz dokonanie sprzedaży jej akcji bez spadku ich wartości spowodowanego trwającym postępowaniem upadłościowym spółki – matki, a więc z korzyścią dla masy upadłości spółki dominującej.

W projekt zaangażowani byli mec. Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny oraz mec. Anna Czarnota – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, a także Kancelaria Kubiczek Michalak Sokół.