Rozdział dot. polskiego prawa restrukturyzacyjnego w the Restructuring Review, ed. 14

  

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym, 14-tym wydaniu międzynarodowego przewodnika po prawie restrukturyzacyjnym różnych krajów – the Restructuring Review – prawnicy naszej Kancelarii przygotowali rozdział dot. Polski.

W publikację byli zaangażowani – Karol Tatara – radca prawny i kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Adam Królik – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Anna Czarnota – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny a także prawnik Mateusz Kaliński, LL.M.

Z publikacją (wyłącznie w języku angielskim) można zapoznać się pod linkiem.

MREL: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

  

Żargonowy skrót MREL to nic innego jak minimum requirement for own funds and eligible liabilities i oznacza on z języka angielskiego: minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji, co ma znaczenie w przypadku określania spełnienia wskaźników dot. stabilności banków i systemu bankowego.

Czytaj także: setback – definicja

Jakie instrumenty mogą być zaliczane jako MREL określa obecnie prawo unijne a także ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

MREL – przykładowe użycie:

Przykładowe użycie to np. rozmowa: „Mamy spełnione wskaźniki MREL, czyli jesteśmy bezpieczni?”; „Tak, BFG raczej nie powinien mieć zastrzeżeń„.