Hardship clauses: definicja – Słowniczek Żargonu Restrukturyzacyjnego

on

Co to jest hardship clasues?

Zwrot hardship clasues oznacza dosłownie klauzule trudności lub uciążliwości.

Oznacza on postanowienia umowy, które zastrzegają, że wobec pojawienia się trudnych do przewidzenia trudności w realizacji umowy, jej strony mogą żądać jej renegocjacji w dobrej wierze.

Zwrot ten ma tradycje anglosaskie.

Przykładowe użycie pojęcia:

W kontekście restrukturyzacyjnym możliwe jest jej użycie np. w pytaniu: „Cóż, wobec lockdown’u nie uda nam się zrealizować umowy – może warto zamiast iść do Sądu, napisać do drugiej strony z powołaniem się na hardship, opisaną przecież w par. 16?

slowniczek-zargonu-restrukturyzacyjnego