Projekt zmian w Prawie upadłościowym w konsultacjach publicznych

  

Informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt obszernych zmian w Prawie upadłościowym, głównie w zakresie upadłości konsumenckiej: link

Przy tworzeniu projektu, jako ekspert zewnętrzny, brał udział Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny.

Projekt znajduje się obecnie w fazie konsultacji publicznych, przewidziano w nim m.in. wprost, iż instytucja pre-packu będzie dostępna w upadłości konsumenckiej.

RODO: Publikujemy zasady przetwarzania danych osobowych

  

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego TATARA i Współpracownicy
– wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO –

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Karol Tatara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków (dalej: „Kancelaria”).

2. Jakie dane będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz historię otwieralności wiadomości, na podstawie Państwa zgody.

3. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej konieczne dla przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana poprzez kliknięcie w link o rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, który znajduje się w wysyłanej do Państwa korespondencji.

5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W przypadku jakichkolwiek pytań, a w tym dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@tatara.com.pl

6. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)?
Dane osobowe nie są przez Kancelarię wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, mogącego mieć wpływ na Państwa sytuację prawną. W ramach przetwarzania tzw. historii otwieralności używamy narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, aby lepiej dostosować ich treść do Państwa potrzeb i oczekiwań.

7. Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe są udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających wysyłanie do Państwa wiadomości, a w tym dostawcy usługi mailingowej FreshMail, przy czym tylko w zakresie, który jest potrzebny do przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.

8. Czy dane osobowe przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe są przez nas przechowywane do czasu ew. wycofania zgody na ich przetwarzanie (poprzez kliknięcie rezygnacji z otrzymywania wiadomości, która znajduje się w wysyłanych Państwu wiadomościach e-mail), oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ew. roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

10. Jakie uprawnienia przysługują w zakresie przetwarzanych danych?
W zakresie przetwarzanych danych osobowych, posiadają Państwo wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], oraz z przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, a w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

RODO: Publikujemy zasady przetwarzania danych osobowych

  

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
przez Kancelarię Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego TATARA i Współpracownicy
– wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 RODO –

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest Karol Tatara, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Karol Tatara Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków (dalej: „Kancelaria”).

2. Jakie dane będziemy przetwarzać?
Będziemy przetwarzać adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz historię otwieralności wiadomości, na podstawie Państwa zgody.

3. Czy wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej konieczne dla przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana poprzez kliknięcie w link o rezygnacji z otrzymywania wiadomości e-mail, który znajduje się w wysyłanej do Państwa korespondencji.

5. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?
W przypadku jakichkolwiek pytań, a w tym dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: kancelaria@tatara.com.pl

6. Czy dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)?
Dane osobowe nie są przez Kancelarię wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, mogącego mieć wpływ na Państwa sytuację prawną. W ramach przetwarzania tzw. historii otwieralności używamy narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, aby lepiej dostosować ich treść do Państwa potrzeb i oczekiwań.

7. Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe są udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą systemów informatycznych umożliwiających wysyłanie do Państwa wiadomości, a w tym dostawcy usługi mailingowej FreshMail, przy czym tylko w zakresie, który jest potrzebny do przesyłania Państwu pocztą elektroniczną (e-mail) informacji odnośnie działalności Kancelarii oraz istotnych zmian w prawie.

8. Czy dane osobowe przekazujemy do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie.

9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe są przez nas przechowywane do czasu ew. wycofania zgody na ich przetwarzanie (poprzez kliknięcie rezygnacji z otrzymywania wiadomości, która znajduje się w wysyłanych Państwu wiadomościach e-mail), oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ew. roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

10. Jakie uprawnienia przysługują w zakresie przetwarzanych danych?
W zakresie przetwarzanych danych osobowych, posiadają Państwo wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [„RODO”], oraz z przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, a w tym prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria skutecznie doradzała w zawarciu pierwszego w Sądzie upadłościowym w Krakowie i jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości.

Jest to nowa instytucja prawna, możliwa do wykorzystania od 01.01.2016 r., polegająca na zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym, które po nowelizacji z 2015 r. ma co do zasady charakter likwidacyjny i zmierza do zakończenia bytu prawnego upadłego.

Dzięki zastosowaniu układu w upadłości spółka może dalej funkcjonować w obrocie oraz kontynuować działalność gospodarczą.

Z ramienia Kancelarii w sprawę byli zaangażowani Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny.

Zawarcie jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości z udziałem Kancelarii

  

Z satysfakcją informujemy, że Kancelaria skutecznie doradzała w zawarciu pierwszego w Sądzie upadłościowym w Krakowie i jednego z pierwszych w Polsce układów w upadłości.

Jest to nowa instytucja prawna, możliwa do wykorzystania od 01.01.2016 r., polegająca na zawarciu układu w postępowaniu upadłościowym, które po nowelizacji z 2015 r. ma co do zasady charakter likwidacyjny i zmierza do zakończenia bytu prawnego upadłego.

Dzięki zastosowaniu układu w upadłości spółka może dalej funkcjonować w obrocie oraz kontynuować działalność gospodarczą.

Z ramienia Kancelarii w sprawę byli zaangażowani Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Mec. Maciej Knopek – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mec. Tadeusz Grzesiak – radca prawny.

Rozdział dot. Polski w ICLG 2018 autorstwa prawników Kancelarii

  

Z przyjemnością informujemy, iż Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny oraz Mateusz Kaliński, LL.M. opracowali rozdział dot. Polski w międzynarodowym przewodniku po prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym ICLG 2018.

Z publikacją można zapoznać się pod poniższym linkiem (po angielsku): ICLG_2018

Prawnicy Kancelarii pomyślnie zdali egzamin radcowski

  

Z przyjemnością informujemy, iż prawnicy naszej Kancelarii – Anna Czarnota oraz Adam Królik z pozytywnymi wynikami zdali tegoroczny egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!

Prawnicy Kancelarii pomyślnie zdali egzamin radcowski

  

Z przyjemnością informujemy, iż prawnicy naszej Kancelarii – Anna Czarnota oraz Adam Królik z pozytywnymi wynikami zdali tegoroczny egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!