„Mieszkanie od syndyka” – Artykuł na bankier.pl z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, iż na portalu bankier.pl ukazał się artykuł nt. „Mieszkanie od syndyka – jak kupić i czy warto”, z wypowiedzią Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Z pełnym artykułem można zapoznać się tutaj.

Czy warto kupić mieszkanie od syndyka? Opinia Mec. Karola Tatary

W swojej wypowiedzi, Mec. Karol Tatara wskazał m.in., iż „Nabycie mieszkania w toku postępowania upadłościowego – co może mieć miejsce również w przypadku upadłości przedsiębiorców – jest bardzo korzystne z kilku względów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż w toku postępowania upadłościowego możliwe jest nabycie aktywów w znacznie niższej cenie, niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania egzekucyjnego. Syndyk nie ma bowiem ograniczenia pierwszej ceny minimalnej, chyba że będzie tego wymagał sędzia-komisarz. (…) Natomiast w przypadku braku finalizacji transakcji z reguły dochodzi do obniżenia ceny”, a w artykule zostało także wykorzystane tabelaryczne zestawienie porównujące sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż z wolnej ręki.

Zachęcamy do lektury!

Szkolenie na temat pre-packu z udziałem Mec. Karola Tatary

  

Uprzejmie informujemy, że Mec. Karol Tatara wziął udział w IV edycji szkolenia – Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne.

W dniu 05.04.2018 r. wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym Marcinem Kubiczkiem, Mec. Tatara przedstawił wystąpienie „Restrukturyzacja w drodze przygotowanej likwidacji [PRE-PACK]”, które zgromadziło licznych uczestników i cieszyło się zainteresowaniem słuchaczy, przejawiającym się w częstych pytaniach.

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.goldensolutions.com.pl/restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-iv-edycja/

„Mieszkanie od syndyka” – Artykuł na bankier.pl z wypowiedzią Mec. Karola Tatary

  

Z przyjemnością informujemy, iż na portalu bankier.pl ukazał się artykuł nt. „Mieszkanie od syndyka – jak kupić i czy warto”, z wypowiedzią Mec. Karola Tatary – radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego.

Z pełnym artykułem można zapoznać się tutaj.

Czy warto kupić mieszkanie od syndyka? Opinia Mec. Karola Tatary

W swojej wypowiedzi, Mec. Karol Tatara wskazał m.in., iż „Nabycie mieszkania w toku postępowania upadłościowego – co może mieć miejsce również w przypadku upadłości przedsiębiorców – jest bardzo korzystne z kilku względów. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż w toku postępowania upadłościowego możliwe jest nabycie aktywów w znacznie niższej cenie, niż miałoby to miejsce w przypadku postępowania egzekucyjnego. Syndyk nie ma bowiem ograniczenia pierwszej ceny minimalnej, chyba że będzie tego wymagał sędzia-komisarz. (…) Natomiast w przypadku braku finalizacji transakcji z reguły dochodzi do obniżenia ceny”, a w artykule zostało także wykorzystane tabelaryczne zestawienie porównujące sprzedaż w drodze przetargu i sprzedaż z wolnej ręki.

Zachęcamy do lektury!

Udział Mec. Karola Tatary w szkoleniu nt. pre-packu

  

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 23.03.2018 r. udział w dyskusji panelowej na temat pre-packu – czyli przygotowanej likwidacji, w ramach szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

W dyskusji, obok Mec. Tatary, wzięli udział: SSR Paweł Stosio – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wojciech Pietruszka – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Marcin Kubiczek – doradca restrukturyzacyjny oraz Dyrektor Jacek Baranek – Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka w Banku ING.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużą frekwencją oraz aktywnym udziałem Słuchaczy.

Udział Mec. Karola Tatary w szkoleniu nt. pre-packu

  

Z satysfakcją informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny wziął w dniu 23.03.2018 r. udział w dyskusji panelowej na temat pre-packu – czyli przygotowanej likwidacji, w ramach szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

W dyskusji, obok Mec. Tatary, wzięli udział: SSR Paweł Stosio – Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wojciech Pietruszka – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Marcin Kubiczek – doradca restrukturyzacyjny oraz Dyrektor Jacek Baranek – Departament Kredytów Zwiększonego Ryzyka w Banku ING.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużą frekwencją oraz aktywnym udziałem Słuchaczy.

Mec. Karol Tatara Wiceprzewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego IA

  

Z przyjemnością informujemy, że Mec. Karol Tatara – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny – został wybrany Wiceprzewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, natomiast prawnik Kancelarii – Mateusz Kaliński, LL.M. – został wybrany Sekretarzem Sekcji.

Sekcja Prawa Upadłościowego zajmuje się zaawansowanymi analizami eksperckimi tematyki prawnej i ekonomicznej dotyczącej różnych aspektów niewypłacalności, oraz jest organizatorem znaczących wydarzeń naukowych z tego zakresu – zwłaszcza Kongresu Prawa Restrukturyzacyjnego (KongRes) i Kongresu Prawa Upadłościowego (INSO).